Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 50 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

  • je nás 5 českých spolumajitelů s 29 léty podnikatelských zkušeností
  • 22 let působí Everesta v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • pracuje pro nás více než 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • dáváme vydělat více než 1200 dodavatelů
  • pracovali jsme už pro více než 800 klientů
  • jen v posledních třech letech jsme řídili projekty za více než 1 miliardu korun
  • působíme v 15 zemích Evropy

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček
jednatel a výkonný ředitel
T + 420 777 038 343
E ladislav.bucek@everesta.cz

Asertivita

 

Asertivita je uceleným komunikačním stylem, který učí člověka rozpoznat a bránit se manipulaci v profesním a osobním životě. Asertivní člověk dokáže prosadit své názory, touhy a rozhodnutí, ale nikdy ne tak, aby ubližovat nebo ponižoval druhé lidi. Během rozhovoru naslouchá, zapojuje svoji empatii, respektuje názory druhých a snaží se nacházet řešení, která by mohla být přijatelná pro všechny. Nedopustí však, aby na něm kdokoli štípal dříví. To se mu daří hlavně díky postupně získávanému sebevědomí a sebedůvěře.

V asertivní komunikaci se využívá několik komunikačních nástrojů, prostřednictvím kterých asertivní člověk poskytuje druhým lidem zpětnou vazbu, umí vyjádřit i přijmout kompliment, požádat o laskavost, ale také projevit souhlas s druhou stranou nebo přiznat svoji vlastní chybu. Naopak v situacích, kdy s ním není férově zacházeno, je asertivní člověk pevný ve svých postojích, za které nese odpovědnost. Otevřeně přijímá a poskytuje kritiku, vyjadřuje asertivně svůj hněv a efektivně řeší konflikty. Asertivní komunikace významně přispívá k větší vyrovnanosti a k životní rovnováze.

Naše kurzy na toto téma: Asertivní jednání