Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 50 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

  • je nás 5 českých spolumajitelů s 29 léty podnikatelských zkušeností
  • 22 let působí Everesta v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • pracuje pro nás více než 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • dáváme vydělat více než 1200 dodavatelů
  • pracovali jsme už pro více než 800 klientů
  • jen v posledních třech letech jsme řídili projekty za více než 1 miliardu korun
  • působíme v 15 zemích Evropy

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček
jednatel a výkonný ředitel
T + 420 777 038 343
E ladislav.bucek@everesta.cz

Řízení (Management)

 

manage = vést, řídit, spravovat záležitosti, ovládat, kontrolovat, přimět (někoho) k přijetí něčí nadvlády, přimět (někoho) k souhlasu s něčím přáním pomocí lsti, lichocení nebo uváženého připomenutí motivů, působit na někoho, manipulovat jí za určitým cílem, zařídit, úspěšně dokázat, jednat nebo zacházet opatrně

Oxford English Dictionary

Henri Fayol (1841- 1925) identifikoval na počátku 20. století pět prvků managementu: předvídání a plánování, organizování, nařizování, koordinování a kontrolu.

V polovině 50. let se hovořilo o plánování, organizování, přijímání zaměstnanců, nařizování a kontrole, Michael Armstrong uvádí plánování, organizování, motivaci a kontrolu.

V současné době jsou v teoriích managementu nejčastěji uváděny následující čtyři funkce: plánování, organizování, vedení a kontrola.

M. Armstrong

proces řízení
• má přinést určité výsledky za pomoci co nejlepšího využití lidských, materiálních a finančních zdrojů, které má organizace, (a tedy i manažer) k dispozici
• cílem je především zhodnocení všech vstupů
• výsledná přidaná hodnota závisí na manažerských a odborných předpokladech i angažovanosti manažerů odpovědných za řízení organizace
• proces řízení je složen z jednotlivých řídících procesů – plánování, organizování, vedení a kontroly

Jedná se o systematický a koordinovaný proces směřující k předem stanovenému cíli.
plánování
• rozhodování o zacílení a průběhu činností směřujících
• k dosahování požadovaných výsledků a zaměření pozornosti na cíle, programy k dosažení cílů
• zahrnuje proces definování cílů, formulování strategií a zpracování plánů koordinujících a integrujících jednotlivé činnosti

aaaaaa

organizování
• stanovení úkolů a nejvhodnějšího postupu pro jejich dosažení rozhodnutí o personálním zabezpečení
• rozhodnutí o tom, jak budou lidé uspořádáni do skupin
• zajištění příslušných informačních toků

vedení
• výběr, ovlivňování, spolupráce, komunikace, motivování lidí v organizaci, zvládání problémů a řešení konfliktů

kontrola
• měření a monitorování reálného výkonu v porovnání s cíli
• v případě identifikace odchylek přijetí nápravných opatření

„Řízení znamená v podstatě rozhodnout, co dělat a uskutečnit to prostřednictvím lidí.
...lidé jsou tím nejdůležitějším aktivem, které manažeři mají k dispozici. Jen jejich prostřednictvím lze ovládnout další aktiva, znalosti, finance, materiál, závod, zařízení, atd.." 

M. Armstrong