Slovenská verzia English website Deutsch Version Russian website Vietnamese website
Aktuální kurzy a termíny najdete v novém e-shopu Everesty.  

Obsluha CNC strojů

Délka kurzu: 
200 hodin

Modulově koncipovaný kurz s vysokým podílem praktického výcviku, který poskytne uchazečům profesní základy pro okamžité uplatnění v oblasti strojírenské výroby.
 
forma studia: prezenční (popř. kombinované)
forma ukončení kurzu: započtení jednotlivých modulů
certifikát: certifikát o absolvování kurzu
Kurz je určen široké veřejnosti a zaměstnancům firem. Uchazeči nemusí mít profesní zkušenosti z dané oblasti.
Absolvent kurzu bude schopen:
 • dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence,
 • číst technickou dokumentaci,
 • sestavit a seřídit výrobní nářadí,
 • nastavit CNC obráběcí stroj,
 • volit odpovídající postup práce,
 • upnout obrobek do stroje, nastavit nástroje na obrábění, připravit stroj na obrábění,
 • editovat program a zhotovit výrobek podle připraveného programu,
 • provádět kontrolu obrobků měřením.
 • provádět jednoduchou údržbu a opravy stroje,
Absolvent kurzu se uplatní jako pracovník obsluhy CNC strojů.
Technická a výrobní dokumentace
Absolvent modulu získá vědomosti a dovednosti ve čtení, kreslení a používání technických strojírenských výkresů součástí i celků. Naučí se je využívat při výrobě součástí a v technické komunikaci ve výrobním procesu.
 
Teorie obrábění
Absolvent modulu bude disponovat vědomostmi a znalostmi o vlastním procesu obrábění, o nářadí a strojích, způsobech jejich údržby a seřízení, o problematice organizace výrobních procesů.
 
Základy obsluhy CNC stroje
Absolvent modulu disponuje dovednosti a návyky při ovládání CNC strojů – konkrétně soustruhu a frézky. Stroje bude umět seřizovat i provádět údržbu.
 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • Minimální počet osob pro realizaci kurzu: 10
K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši


Podle zájmu

Podle zájmu
Podle zájmu

ČERVEN

 
Poskytuje Vaše firma svým zaměstnancům vzdělávání?

A) Ano, firma jim vzdělávání platí.
B) Ano, účastníci si vzdělávání hradí částečně sami.
C) Pouze povinná školení (BOZP, PO, interní zaškolení atp.).
D) Ne
E) Firma vychází zaměstnancům ve vzdělávání vstříc jinak. Prosím, uveďte jak:

Tento kurz prozatím nikdo nehodnotil.
Testovací středisko ECDL, Certifikace ISO 9001