Slovenská verzia English website Deutsch Version Russian website Vietnamese website
Aktuální kurzy a termíny najdete v novém e-shopu Everesty.  

Vstupní školení profesní způsobilosti řidičů

Délka kurzu: 
140 hodin

Modulově koncipovaný kurz s vysokým podílem praktického výcviku, který poskytne uchazečům profesní základy pro okamžité uplatnění v oblasti řízení nákladních automobilů.
 
forma studia: prezenční (popř. kombinované)
forma ukončení kurzu: započtení jednotlivých modulů
certifikát: certifikát o absolvování kurzu
Kurz je určen široké veřejnosti a zaměstnancům firem. Uchazeči nemusí mít profesní zkušenosti z dané oblasti.
Absolvent kurzu bude schopen:
 • vysvětlí teorii pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
 • charakterizuje vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy vztahující se k silniční dopravě,
 • charakterizuje zásady bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,
 • vysvětlí poskytování služeb v dopravě a logistiku,
 • popíše hospodářské prostředí a organizaci dopravního trhu,
 • charakterizuje sociálně – právní prostředí v silniční dopravě,
 • popíše zdravotní rizika řidičů a dalších účastníků silničního provozu a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
 • vysvětlí, jak reagovat v případě mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích,
 • využívá prakticky teorii
Absolvent kurzu se uplatní jako profesionální řidič.
 
Pokročilé racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy
Absolvent modulu získá a prohloubí si znalostí z teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro řízení vozidla s optimálním využitím křivky točivého momentu a výkonu motoru. Bude umět zdůvodnit rozložení nákladu, vysvětlit měrnou spotřebu paliva, popsat optimální jízdu podle otáčkoměru a správnou volbu převodových stupňů včetně využívání brzd a retardéru.
Uplatňování vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů pro silniční dopravu
Absolvent modulu získá znalostí pro uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů, včetně dohod a smluv, které se vztahují k silniční dopravě.

Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
Absolvent modulu získá a prohloubí si znalostí pro bezpečnost provozu
a ekologický provoz vozidla. Součástí modulu budou informace o provádění pravidelné údržby.

Poskytování služeb a logistiky
Absolvent modulu se bude orientovat v poskytování služeb a logistiky. Tématem je reprezentace firmy řidičem a jednání se zákazníky.
Hospodářské prostředí dopravního trhu
Absolvent modulu bude znát organizační struktury v dopravě, včetně pracovních podmínek pro řidiče a jejich sociální zabezpečení.

Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
Absolvent modulu získá znalosti pro poskytování kvalitní služby v silničním provozu. Důraz je kladen také na profesionální jednání řidiče a vztah k zákazníkovi.

Bezpečnost a ochrana zdraví v silniční dopravě
Absolvent modulu se naučí předcházet zdravotním rizikům v provozu na silnicích.

Prevence a řešení mimořádných událostí v silniční dopravě
Absolvent modulu bude umět vyhodnocovat a řešit mimořádné a krizové události v dopravě.

Výcvik
Cílem tohoto modulu je prakticky aplikovat znalosti o řízení vozidla. Důraz je kladen na nácvik úkonů stanovených pro školení Zákonem č. 247/2000Sb.
 • minimálně základní vzdělání
 • řidičský průkaz skupiny C, C+E
 • Minimální počet osob pro realizaci kurzu: 20
K ceně kurzu bude připočtena DPH v zákonné výši


Podle zájmu

Podle zájmu
Podle zájmu
off

ČERVEN

 
Poskytuje Vaše firma svým zaměstnancům vzdělávání?

A) Ano, firma jim vzdělávání platí.
B) Ano, účastníci si vzdělávání hradí částečně sami.
C) Pouze povinná školení (BOZP, PO, interní zaškolení atp.).
D) Ne
E) Firma vychází zaměstnancům ve vzdělávání vstříc jinak. Prosím, uveďte jak:

Tento kurz prozatím nikdo nehodnotil.
Testovací středisko ECDL, Certifikace ISO 9001