• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Je IQ záruku kariérního úspěchu?

 

Pokud se podíváme do historie testování inteligence, můžeme být na pochybách, zda je inteligence skutečně tak mocná, jak se nás snaží populární psychologie přesvědčit. V dobách masivní industrializace a hospodářského rozmachu USA byly totiž inteligenční testy využívány k selektivním účelům, kdy sloužily spíše k potvrzení tehdejších rasově motivovaných názorů. Na základě testů inteligence byli vybíráni vojáci do důstojnických škol, vedoucí pracovníci závodů a emigranti byli při jejich nesplnění posíláni zpět do své země původu. Není nutno dodávat, že IQ testy měly v té době pochybnou kvalitu a byly silně zaujaté vůči přistěhovalcům a afroameričanům.

Od dědičnosti ke vztahu

Není tedy divu, že byla zapotřebí jistá revize názorů. Koncept IQ získal během let silné trhliny. Jednou z nejzásadnějších bylo objevení tzv. Pygmalion efektu, jehož ekvivalentem v sociologii je Thomasův teorém, který tvrdí, že jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto situace reálné ve svých důsledcích. IQ tak přestalo být čistě vrozenou veličinou, která předurčovala celý život jedince. Do popředí se zde dostal vztah mezi administrátorem testu a testovaným člověkem. Pokud očekáváme, že testovaná osoba v testu selže a dáváme to najevo (a to byť i jen neverbálně naší mimikou či chováním k testovanému), pak tento člověk bude skutečně skórovat méně.

Tento efekt byl spolehlivě prokázán v USA, kde výzkumníci dali dvěma skupinám studentů černé pleti a jedné skupině bělochů testy inteligence, přičemž jedné skupině afroameričanů nesdělili, že jde o IQ testy. Tato skupina měla výsledky srovnatelné se skupinou bílých studentů, zatímco správně informovaná skupina afroameričanů byla podprůměrná.

IQ bez motivace nefunguje

Jde o podobný princip, který se uplatňuje i ve vývojové psychologii. Pokud dítě dostává od matky špatnou zpětnou vazbu, tak časem uvěří tomu, že je skutečně hloupé, ačkoli vůbec hloupé být nemusí, a z toho vyplynou mnohé emoční a výchovné problémy s přesahem do dospělosti. V kontextu psychologie práce a motivace zaměstnanců se zde tedy nabízí jednoduchý závěr. Ve své podstatě nejde tolik o to, jak vysoké má zaměstnanec IQ, ale spíše o vhodnou motivaci k práci, adekvátní ohodnocení (nejen finanční) a o firemní kulturu, která zaměstnance spíše podporuje, než trestá.

IQ ale nelze paušálně odsoudit, stejně jako ho nelze apriori přijmout jako spolehlivý ukazatel budoucího výkonu zaměstnance. Klasické IQ testy měří ve své podstatě jen rychlost mentálních procesů a zpracování informací. Vysoké IQ tak budete požadovat od matematika, fyzika, leteckého dispečera a například i vysoce vytíženého manažera, který má na starosti velkou agendu. Zrovna ale u posledních dvou jmenovaných vás bude ale stejnou – ne-li větší – měrou zajímat i schopnost frustrační tolerance, zvládání stresu a stálost osobnosti, která vám zaručí, že se dispečer ani manažer pod tlakem nezhroutí. To už je zcela mimo působnost inteligenčních testů.

Osobnost a IQ

Ve skutečnosti je ale daleko spolehlivějším ukazatelem kariérního úspěchu schopnost vycházet s lidmi, sociální a emoční inteligence (které nemají s IQ nic společného) a různé další osobnostní charakteristiky, které jsou u daného zaměstnance požadované. Odpověď na otázku v nadpisu je tedy negativní. Vysoké IQ není nutně zárukou kariérního úspěchu. Může být dokonce důvodem, proč se zaměstnanec není schopen dostat výše. Lidé s extrémně vysokým IQ bývají nezřídka nedostačiví v jiných aspektech a jsou často upnuti na jednu konkrétní specializaci, ve které vynikají. To ale neznamená, že se z geniálního matematika automaticky stane rektor univerzity nebo že proslulý jaderný fyzik dokáže řídit atomovou elektrárnu.

Zaměstnání je v naprosté většině sociální situací, kde jsou kolegiální přístup a vysoká pracovní motivace stejně, a často i více, důležité, než objektivní měřitelné charakteristiky zaměstnance. Zamyslete se nad tím sami. Chtěli byste do svého kolektivu člověka, který je sice excelentní ve svém oboru, ale pravidelně vyvolává konflikty, ignoruje ostatní a není schopen spolupráce s ostatními členy týmu?

 

                                       

                                          

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv