• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Možnosti využití biblioterapie v profesní praxi personalistů a manažerů

Biblioterapie (z latinského a řeckého termínu pro knihu a léčebný postup) znamená doslova léčba četbou. Využívá se mj. jako jedna z terapeutických metod v klinické praxi. Jedná se o čtení veselých, vtipných povídek, úryvků z knih s dobrým koncem. Spadá do kategorie expresivních (zážitkových) terapií – působí na nitro člověka, podporuje jeho tvůrčí potenciál a schopnost sebepoznání.

V širším slova smyslu je využitelná nejen v osobním, ale také v pracovním životě, k prevenci stresu a syndromu vyhoření, zvládání náročných životních situací nebo získání (nové) motivace a elánu do práce. Personalista, nadřízený nebo kolega může doporučením vhodného knižního titulu dosáhnout tohoto cíle efektivněji, než jinými, klasičtějšími a nákladnějšími metodami.

Profesionálně provedené čtení lze také efektivně zařadit do teambuildingových programů, výjezdních zasedání nebo relaxačních pobytů pro zaměstnance, ať již jako benefit, nebo jako rozvojovou aktivitu.

Everesta ve spolupráci s profesionální biblioterapeutkou Mgr. Lenkou Sedmíkovou  pro Vás připravila ukázkové semináře, kde si metodu vyzkoušíte na vlastní kůži a můžete zároveň prodiskutovat její správné využití ve své práci.

Součástí semináře budou také komunikační aktivity/didaktické hry, které doplní četbu a diskusi a ukáží možnosti aplikace poznatků do praxe.

Klíčová fakta o biblioterapii

Vize biblioterapie: Každý člověk je křehký a citlivý. Potřebuje naslouchat a být vyslyšen. Často potřebuje řešení. Potřebuje změnu. S pomocí biblioterapie získává sílu i inspiraci k jejich nalezení.

Dlouhodobý cíl: Smyslem biblioterapie je reflexe prožívané zátěžové situace, při níž dochází u člověka k celkovému uvolnění nahromaděného psychického napětí. Vnímá též obnovu radosti ze života, podporu osobní spokojenosti, rozvoj empatie, emočního cítění, osobního růstu, společenského vnímání apod.

Krátkodobý cíl: Pomoci účastníkům v každodenním (pracovním i soukromém) životě, ulehčit jim jejich tíživou životní situaci, ukázat jim, že z každé lze najít východisko, dívat se na ní s nadhledem.

Účel biblioterapie dle Alfreda Adlera, rakouského psychologa, má svých 6 P - poučit, povzbudit, posílit, prozřít, propojit se sociálním okolím a pozvednout všechny zúčastněné.

Účel spojení biblioterapie a komunikačních her: Posílit sebevědomí účastníků, které se snížilo díky neúspěšným pokusům řešit svoji tíživou životní situaci, povzbudit jejich odvahu v právě neutěšeném období, zavést změnu nazírání, vzít jí jako životní zkušenost, kterou každý z nás někdy prochází.

Pro lepší představu o šířce záběru biblioterpatie uvádíme několik typických rozvojových cílů, pro které ji lze s úspěchem využít:

Zabýváte se příliš svými starostmi, které vám přerůstají přes hlavu a neustále vám znepříjemňují život?

Pak najednou zlostně vybuchnete a odnese to třeba úplně nevinný člověk, který za danou situaci, či příčinu vzteku nemůže? Pokusíme se je správně pojmenovat a jednou provždy své starosti vyřešit, či alespoň zmírnit jejich následky. 

Můžeme opustit tyto blokující faktory, abychom se dál mohli rozvíjet a posunout kupředu ve svém životě.

Naučíme se techniku jak zvládat zlost, abychom sobě ani jiným neubližovali.

Máte strach z některý situací, bojíte se je řešit?

Naučíme se některých nepříjemných situací nebát, pokusíme se dokázat o nich alespoň mluvit či třeba řešit je „nanečisto“, hledat možné přístupy k jejich řešení.

Ať už si chcete posedět, zasmát se a nabrat optimismus díky veselému čtení nebo odnést si zlepšení v komunikačních dovednostech, rádi vás přivítáme v našem debatním klubu biblioterapie.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv