• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Průmysl 4.0: Příležitost nebo hrozba?

 

Robotizace a digitalizace průmyslu je neodvratná. Dokonce je pravděpodobné, že vše půjde mnohem rychleji, než si dnes dokážeme představit. Navíc tento vývoj zasáhne pravděpodobně více odvětví lidské činnosti či práce, nežli o kterých dnes uvažujeme. Přesto je zřejmé, že hlavní zájem na uplatnění strategie Průmysl 4.0 mají velké výrobní firmy. Pro ně bude jistě pozitivním přínosem, protože úspory času a peněz budou v důsledku ohromné.

Se zaváděním Průmyslu 4.0 však vyvstává také řada otázek a kolizí.

Proč má stát podporovat robotizaci, když profitovat z toho bude jen několik velkých subjektů? Z dnešního pohledu se zdá, že všichni mají hradit náklady, zatímco výnosy bude inkasovat jen malá skupina podnikatelských subjektů. Lze najít řešení, aby se tento stav narovnal?

Jaký bude dopad robotizace na vzdělanost národa a kvalifikaci pracovních sil v českém podnikatelském prostředí? Jistě vznikne skupina vysoce vzdělaných odborníků, ale také je možné, že se naopak velmi rozšíří počet lidí s nízkou kvalifikací či dokonce bez kvalifikace. Proč? Prostě proto, že těch kvalifikovaných bude potřeba jen velmi málo, podstatně méně, než dnes.

Je téměř jisté, že výrazně vzroste nezaměstnanost. Jaké budou dopady na společnost? Změní se lidé, když nebudou mít potřebu ani možnost pracovat? A pokud budou použity nástroje udržení sociálního smíru, jako například rovný zaručený příjem, jak to změní chování lidí? Ovlivní to takové osobnostní rysy, jako jsou úsilí, vytrvalost, snaha, bojovnost, odolnost apod.?

Můžeme uvažovat i o změnách ve vztazích a procesech státu? Může být stát v budoucnu závislý na korporacích? Co by to znamenalo pro společnost? Jak by to změnilo zřízení, které dnes nazýváme demokratickým? Byly by potřebné volby?

Otázek a úvah na téma Průmysl 4.0 je nepochybně mnoho. Technické problémy jsou asi to nejmenší a nejjednodušší, co budeme muset vyřešit. A vyřešit to musíme, protože Průmysl 4.0 je nepochybně naší neodvratnou blízkou budoucností. Průmysl 4.0 je příležitostí i hrozbou. Bude to více hrozba nebo více příležitost jen podle toho, jak se k této strategii dnes postavíme.

 

Radomil Bábek

generální ředitel VZK Group, s.r.o.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv