• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Setkání lídrů Průmyslu 

PRAHA 21. 6. 2017/ Strategie Průmysl 4.0 je stále frekventovanějším tématem. Stát, velké výrobní podniky a některé instituce se již na zavádění robotizace a digitalizace připravují. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se 15. 6. 2017 konala konference Setkání lídrů průmyslu a dopravy 2017 a Průmysl 4.0 byl jediným tématem. Na konferenci byl pozván i generální ředitel VZK Group a společnosti Everesta, pan Radomil Bábek. Jeho příspěvek najdete ve sborníku Studie českého průmyslu H1/2017 a pan Bábek na konferenci i vystoupil.

Vyjádření společnosti Everesta,s.r.o.:

Jako poradenská společnost s kontakty na tisíce podniků a se znalostí podnikání v ČR vnímáme strategii Průmysl 4.0 jako příležitost, ale i jako hrozbu. Stát, a na něj napojené instituce, společně s velkými průmyslovými podniky připravují řadu aktivit a alokují finanční zdroje, pomocí kterých by se měly výsledky výzkumu v oblasti robotizace a digitalizace zavádět. Implementace nebude jednoduchá ani levná, proto považujeme za velmi alarmující, že v celém procesu jsou přehlíženy malé a střední firmy a jejich potřeby a možnosti.

Požádali jsme pana Radomila Bábka, aby připravil sérii seminářů a workshopů. S cílem seznámit majitele a manažery malých a středních firem s tématikou Průmyslu 4.0. podnikatelé a manažeři budou mít tedy možnost zorientovat se v možnostech i podmínkách a vyhodnotit příležitosti a hrozby.

Jsme přesvědčeni, že do procesu přípravy a implementace strategie Průmysl 4.0 musí být přizvány i malé a střední podniky, a to z různých oborů podnikání. Pokud by tomu tak nebylo, a jejich hlas a potřeby by nebyly vzaty v úvahu, důsledky by mohly být pro českou ekonomiku i pro existenci malého a středního podnikání v ČR fatální.

Everesta, s.r.o.:

Mgr. Pavlína Šlajsová, obchodní ředitelka

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv