• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Logolink OP LZZ

TZ: Projekt Věk není překážka

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost Everesta, s.r.o. zahájila dne 1. 4. 2012 realizaci grantového projektu

Název programu:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:
4. 2a Aktivní politika trhu práce (Konvergence)

Oblast podpory:
4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Název projektu:
Věk není překážka

Číslo projektu:
CZ.1.04/2.1.01/74.00193

Doba realizace:
1. duben 2012 až 31. březen 2014

Registrační číslo: 
CZ.1.04/2.1.01/74.00193

Částka: 
2 972 849,52 Kč

Cíle projektu:

 1. Hlavní cíl: zvýšení zaměstnatelnosti osob nad 50 let na trhu práce skrze efektivní a cílené využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
 2. Dílčí cíle:
  • realizace nástrojů APZ (rekval. kurzy na místa, o něž je zájem na trhu práce)
  • komplexnost a provázanost aktivit vzhledem k rozvoji možností uplatnění účastníků projektu na trhu práce
  • cílená motivací účastníků k návratu na trh práce (motivační kurzy, diagnostika poradenství)
  • zvýšením kvalifikace a praxí ve firmách zvýšit konkurenceschopnost cílovým skupinám a umožnit jim začlenit se zpět na trh práce (agentura práce)
  • vytvoření v projektu 10 nových prac. míst

Cílové skupiny:
osoby nad 50 let

Průběh:
Realizace projektu Věk není překážka byla ukončena dne 31.3.2014. V současné době se projekt nachází v konečné fázi, připravujeme závěrečnou monitorovací zprávu.

Dohromady bylo v rámci realizace projektu podpořeno 77 osob. Z toho bylo 39 mužů a 38 žen. Účastníci si zdarma zvýšili svou kvalifikaci, zúčastnili se rekvalifikačních kurzů Personalista/ka, Obchodní zástupce/kyně, Účetnictví a Strážný/á ve třech bězích projektu.  Všechny kurzy byly zakončeny závěrečnou zkouškou. Tyto rekvalifikační kurzy jim pomohly zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
V rámci projektu byla vytvořena pro účastníky i nová pracovní místa, na která mohl být zaměstnavateli poskytnut mzdový příspěvek.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv