• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Logolink OP LZZ

TZ: S novou kvalifikací na trh práce

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013
Společnost Everesta, s.r.o. zahájila dne 1. 4. 2012 realizaci grantového projektu

Název programu:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa:
4. 2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence)

Oblast podpory:
4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Název projektu:
S novou kvalifikací na trh práce

Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/2.1.01/74.00291

Doba realizace:
1. duben 2012 až 31. březen 2014

Částka:
4 171 710,64 Kč

Popis projektu:
V současné době se projekt nachází v přípravné fázi, začínají se připravovat informační letáky a články do novin, které budou informovat o daném projektu a zároveň budou sloužit k přilákání cílových skupin, aby se do projektu zapojily. Kromě zveřejnění projektu na stránkách Everesty dojde k jeho zveřejnění také na stránkách ESF (Evropský sociální fond je strukturální fond EU s posláním rozvíjet zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob a rovné příležitosti se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů).

Cíle projektu:

 1. Hlavní cíl: zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce skrze efektivní a cílené využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
 2. Dílčí cíle:
  • realizace nástrojů APZ (rekval. kurzy na místa, o něž je zájem na trhu práce)
  • komplexnost a provázanost aktivit vzhledem k rozvoji možností uplatnění účastníků projektu na trhu práce
  • cílená motivací účastníků k návratu na trh práce (motivační kurzy, diagnostika poradenství
  • zvýšením kvalifikace a praxí ve firmách zvýšit konkurenceschopnost cílovým skupinám a umožnit jim začlenit se zpět na trh práce (agentura práce)
  • vytvoření v projektu 10 nových prac. míst

Cílové skupiny:

 • osoby pečující o děti do 15 let
 • dlouhodobě nezaměstnaní (déle než 6 měsíců)

Průběh:
Osoby zapojené do projektu budou rozděleny do tří běhů. Každý běh se bude skládat z koncepčně pojatých vzdělávacích aktivit (bilanční diagnostika, motivační kurz, kvalifikační vzdělávání, praxe a pomoc se zprostředkováním zaměstnání) s doprovodnými opatřeními, které mají usnadnit účast na aktivitách (stravné, cestovné a hlídání dětí). Každému účastníkovi bude věnována individuální péče s ohledem na jeho potřeby díky individuálnímu poradenství. Toto poradenství také nabídneme zájemcům o projekt, kteří nebudou zahrnutí do dalších aktivit.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv