Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Controlling prodeje a marketingu

 

V podmínkách tržního hospodářství se stávají marketingové a prodejní procesy klíčovými procesy ve společnosti, na kterých závisí úspěšnost firmy. Proto je třeba těmto procesům věnovat zvýšenou pozornost, kterou je schopen zajistit dobře fungující controlling. Klíčovou podmínkou pro rozkrytí efektivnosti prodeje a marketingu je využití kalkulace neúplných nákladů a vícestupňových krycích příspěvků s adresným přiřazování nákladů (prodeje, marketingu, dopravních nákladů,...) a výnosů, včetně zprůhlednění systému slev.

Tímto lze zajistit hodnocení přínosů a rentability prodeje jednotlivých tržních segmentů, produktových, zákaznických a distribučních skupin, ale i (se začleněním plánovacího systému) vyhodnocování odchylek s identifikací příčiny vzniku a zodpovědnosti za odchylky (odchylky množstevní, sortimentní, cenové, kurzu měny). Je možné provádět analýzy portfolia z pohledu bodu zvratu a citlivosti na změny faktorů, jako je cena, kurz měny, přímé obchodní a marketingové náklady apod.

Do zodpovědnosti pracovníků prodeje a marketingu by měla spadat i oblast bonity odběratelů a jejich platební morálky. Proto koncepce controllingu prodeje a marketingu zahrnuje i systém řízení této oblasti s využitím sledování pohledávek v jejich časové struktuře nejen dle zákazníků, ale i dle obchodních zástupců a vyhodnocování ukazatelů typu „průměrná doba úhrady pohledávek" ve vztahu k výši dodávek a průměrné ceně konkrétních partnerů.

Hlavní náplní controllingu nákupu je:
• Zvyšování ziskovosti
• Orientace na rentabilní segmenty, vyhodnocování krycího příspěvku produktu, odběratele, regiony,...
• Tlak na efektivitu vynakládání přímých nákladů souvisejících s prodejem produktu
• Krycí příspěvek prodeje, marketingu, distribuce
• Relevantní informace pro strategické rozhodování v prodeji
• Cílené směřování marketingových nákladů