Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

DC (development centrum)

 

Development centrum (často najdeme pod zkratkou DC) je diagnostická metoda pro identifikaci aktuální úrovně rozvoje kompetencí zaměstnanců, posouzení potenciálu a identifikaci vzdělávacích potřeb. Development centrum je souborem individuálních a skupinových modelových situací, psychodiagnostických metod, případně dalších diagnostických metod a sociometrie. Účastníci v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy, jsou pozorováni vyškolenými assesory, kteří zaznamenávají chování účastníků. Následuje vyhodnocení podle předem stanovených kritérií.


Poznatky získané metodou Development centrum mohou být využity při přípravě navazujících programů práce s lidskými zdroji ve společnosti, pro vytvoření individuálních měřitelných plánů osobnostního a profesního rozvoje pro každého účastníka či určení manažerského potenciálu. Zároveň už v rámci Development centra jsou jednotlivé kompetence zaměstnanců rozvíjeny.

Výstupem z development centra jsou individuální zprávy pro každého účastníka, které jsou podkladem pro individuální konzultace s účastníky, a souhrnná zpráva pro zadavatele.

Příklady používaných metod:
• individuální modelové situace – prezentace,
• případové studie,
• morální dilemata,
• hraní rolí.


skupinové modelové situace:
• kreativní úkoly s následnou prezentací výstupů,
• simulované týmové porady,
• logické problémy a komunikační hry,
• úlohy na stanovování priorit.


psychodiagnostika:
• projektivní techniky,
• výkonové testy,
• osobnostní dotazníky.


Chcete-li se dozvědět více, Development centrem máme bohaté zkušenosti. Více na: testování a psychodiagnostika.