Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Emoce

 

Podstatné slovo emoce vzniklo latinského slova movere, které znamená hýbat se, a z předpony ex, která naznačuje pohyb směrem ven. Z toho bychom mohli vyvodit, že emoce podněcuje k jednání. Podle Golemana jsou emoce pocity a s nimi spojené myšlenky psychických a fyzických stavů, a také řady pohnutek k určitému jednání. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že emoce jsou to, co prožíváme, co cítíme. Emoce vznikají na základě nějaké události. Ta se stává tzv. spouštěčem emoce. Událost, kterou prožijeme, je pomocí zraku převedena přes thalamus do šedé kůry mozkové. Ta vyhodnotí doručené informace a na jejich základě vyšle do amygdaly signál ke spuštění reakce případně doprovázené emočním projevem. V některých případech je však vynechána šedá kůra mozková a podnět putuje rovnou do amygdaly. To sice jedinci umožní rychlejší reakci, která může být doprovázena i emočním projevem, avšak tato reakce nemusí vždy být tak přesná jako ta, která by prošla i přes šedou kůru mozkovou. Spuštění emoce je rychlé a doba jejího trvání je omezená, navíc emoce mohou přicházet i se projevovat spontánně.