Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Manažer

 

Manažer je člověk zodpovědný za jemu příslušnou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast (například projekt, oblast rizik...).

Úkolem manažera je řídit:
• plánovat,
• vést,
• organizovat,
• rozhodovat,
• kontrolovat.

Manažer naplňuje firemní cíle prostřednictvím jemu svěřených lidí.
Musí proto disponovat odpovídající úrovní potřebných manažerských kompetencí (řídících, sociálních, komunikačních) a dovedností.

Podle rozsahu svěřené odpovědnosti a postavení v organizační struktuře ve firmách funguje:
vrcholový manažer (TOP management) – s odpovědností na úrovni celé organizace,
manažer střední linie (střední, middle management) – s rozsahem odpovědnosti na úrovni větších organizačních jednotek (manažer útvaru, ...) nebo oblasti činností jdoucích napříč organizací (manažer kvality, ...),
manažery první linie– (liniový management) - rozsah zodpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti (produktový manažer, ...)

Vedle toho můžeme hovořit o dalších typech manažerů (projektový manažer, krizový manažer, ...)

Každý manažer ve své praxi vystupuje v několika manažerských rolích:
interpersonálních (představitel, vedoucí, spojovatel),
informačních (pozorovatel, šiřitel, mluvčí),
rozhodovacích (podnikatel, řešitel rušivých událostí, distributor zdrojů, vyjednavač).