Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Manipulace

 

Manipulace v komunikačním smyslu slova je forma ovlivňování, kdy manipulující sleduje svůj prospěch na úkor ovlivňovaného. Pokud jde o ovlivňování v zájmu ovlivňovaného, o manipulaci se nejedná. Manipulátoři zpravidla dosahují svého cíle (aby někdo něco dělal či nedělal) vyvoláváním nepříjemných emocí na straně ovlivňovaného, nejčastěji pocitů nejistoty, úzkosti, viny a strachu z následků. Například celé odvětví pojišťovnictví stojí a padá s naznačováním možných následků, kterým se můžeme vyhnout tím, že se necháme pojistit. Manipulací není povinné ručení, potřebujeme ho a je pravděpodobné, že ho využijeme. Manipulací není, pokud dobrý syn nabádá rodiče, aby si dali pojistit dům pro případ živelné katastrofy v místě, kde tyto události hrozí. Manipulace je, když pojistku v reálu nepotřebujeme (zanedbatelná pravděpodobnost pojistné události typu záplavy na kopci) a prodejce nám ji vnucuje pro vlastní provizi. Někdy je dělící linie mezi „legitimním" ovlivňováním a manipulací velmi tenká.

Typickou „domácí" manipulací jsou výroky, na které ať budeme reagovat jakkoliv, manipulátor toho vždy zneužije (např. „ty ten svetřík co jsem ti vloni dala k vánocům nenosíš protože se ti nelíbí?" – tzn. buď mi vděčnáa současně tobě se nelíbí – logický rozpor, tzv. dvojná vazba - fakticky ho nenosíme, nelíbí se nám, ale „nemůžeme" říci pravdu, protože by to vedlo jak pocitu viny, tak by toho hned manipulátor zneužil k dalšímu obviňování).

Vedle emocí zneužívají manipulátoři sociálně dané principy ovlivňování (sociální instinkty). Šest těchto principů identifikoval americký psycholog R. Cialdini. Jsou to tyto:
1. Reciprocita – když mi někdo něco poskytne, přijde mi „nefér" neoplatit mu stejnou mincí.
2. Konzistence chování – pokud se již nějakým způsobem k někomu začnu chovat, je těžké začít se najednou chovat jinak. Pokud dám slib, je těžké ho porušit.
3. Sociální tlak – když vidím, že ostatní se nějak chovají, zejména v situaci nejistoty, budu mít tendenci chovat se jako oni.
4. Autorita – kdo se jeví jako autorita, toho spíše poslechnu.
5. Podobnost – kdo se nám podobá, tomu máme větší tendenci věřit.
6. Vzácnost – co je vzácné, to má nádech cennosti - kupte ihned, slevy platí jen do konce prosince apod.