Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Ovlivňování

 

Ovlivňování je působení na druhé za účelem změny jejich chování, tedy aby něco dělali, či nedělali. Toto působení se může dít jak úmyslně, tak neúmyslně prostřednictvím různých komunikačních prostředků. Ty mohou být přímé (např. ústně sdělený rozkaz) či nepřímé (náznaky, tzv. podprahové signály, hypnóza, reklama apod.).

S tématem ovlivňování souvisí otázka tzv. svobodné vůle, tedy zda vůbec kdy jednáme tak, že nejme nikým a ničím ovlivňování. Svobodná vůle v tomto smyslu neexistuje, jelikož ovlivňováni jsme neustále, dvacet čtyři hodin denně, ať chceme nebo nechceme. Ovlivňování se v praxi vyskytuje ve všech společenských kontextech; neexistuje prostor, kde bychom nebyli vůbec nikým ovlivňování (i na pustém ostrově nám minimálně zůstávají naučené vzorce chování z rodiny). Vyskytuje se tedy od běžné, přátelské otevřené mezilidské komunikace ve formě diskuse přes reklamu, po firemní, politickou či finančně oligarchickou propagandu, jak ji známe ze sdělovacích prostředků. Speciální a pozornosti hodnou podmnožinou ovlivňování je manipulování v komunikačním/psychologickém slova smyslu.

Ovlivňování stojí a padá s přesvědčivostí; pokud je nějaký zdroj/informace/způsob podání nepřesvědčivý, má nižší potenciál ovlivnit naše chování. Bohužel nás mohou ovlivnit i informace, které vůbec vědomě neposuzujeme, ale pronikají do našeho podvědomí podprahově, nepozorovaně (reklama, film, celospolečenská nálada, atmosféra místa apod.).

Na straně ovlivňovaných hraje roli v dopadu sdělení jejich ovlivnitelnost, což je charakteristika daná způsobem vnímání informace; obsah sdělení je pro příjemce tím přesvědčivější, čím více se shoduje s tím, co už zná nebo co chce slyšet.
• Povaha zprávy (zapadá/nezapadá do toho, čemu posluchač věří) – obvykle se mění celá skupina souvisejících názorů.
• Názorová vzdálenost řečník – lidé se brání informacím, které odporují jejich přesvědčení a vyhýbají se těm, kteří něco takového říkají. Naopak vyhledávají takové lidi, kteří mají stejné přesvědčení („vrána k vráně sedá") – podobnost vyvolává pocit bezpečí.
• Čím starší člověk, tím je těžší ho přimět ke změně názoru.
• Pouze logické argumenty platí jen na velmi objektivně uvažující osoby, jinak fungují hlavně argumenty mimo-logické, pocitové.