Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 50 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

  • je nás 5 českých spolumajitelů s 29 léty podnikatelských zkušeností
  • 22 let působí Everesta v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • pracuje pro nás více než 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • dáváme vydělat více než 1200 dodavatelů
  • pracovali jsme už pro více než 800 klientů
  • jen v posledních třech letech jsme řídili projekty za více než 1 miliardu korun
  • působíme v 15 zemích Evropy

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček
jednatel a výkonný ředitel
+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty

Everesta vs koronavirus

Obezřetnost, nikoli panika

Společnost Everesta chápe vážnost situace a rizika onemocnění COVID 19 zejména pro starší a nemocné osoby, a proto respektuje všechna nařízení a doporučení vlády a epidemiologů. Zavádí i vlastní opatření nad povinný rámec, aby ochránila své klienty a zaměstnance. A to včetně citlivého přístupu k posunu termínů nebo změny osobní formy na elektronickou v případech, že by mohlo přímo či zprostředkovaně dojít k nakažení ohrožených skupin.

Zároveň se vymezujeme proti všem prvkům paniky, které by v důsledku vedly k větším ztrátám na životech, zdraví a kohezi společnosti. S nezbytnými omezeními musí fungovat i ekonomika státu, a to jako celek, protože bez ní by dříve nebo později došlo k ochromení i těch základních služeb. Dlouhodobě není možné, aby zdravá část populace mimo karanténu nepracovala a přestaly fungovat obchodní vazby.

Jsme proto připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.

Více zde →

Přesvědčivost

 

Faktor přesvědčivosti komunikace souvisí s ovlivňováním, manipulací a mocí. Nepřesvědčivá komunikace je zbytečná, jelikož nedosáhne svého cíle, tj. ovlivnit chování. V přesvědčivosti hrají roli hlavně tyto tři faktory:
1. Kdo sděluje – přesvědčivost zdroje, osoby mluvčího (moc, status, uniforma, pozice atd.)
2. Jak (i kdy a kde) věc sděluje – forma (apel na city, smysly, rozum, v jakém kontextu (na ulici, obchodě, v práci, doma...)
3. Co sděluje – věcnost, cennost obsahu (a proč).

Jako příjemci bychom se měli ve vlastním zájmu ptát i proč nám kdo co říká, zda nás například nechce manipulovat, nejen informovat, ovlivňovat. Pokud jsou předešlé tři faktory dostatečně přesvědčivé, příjemce sdělení totiž už zpravidla to, proč je mu nějaké sdělení předáváno, nehodnotí.
Současně platí, že i nepřesvědčivý zdroj se nám může časem nepozorovaně vetřít do povědomí, pokud ho aktivně neodmítneme (reklama, politické manipulativní výroky), což vyžaduje všímavost a přemýšlení. Nejlépe ovlivňovat a podvádět jdou zpravidla osoby s nižší inteligencí

Přesvědčivost vychází z důvěryhodnosti, tj. zda můžeme danému člověku věřit. Důvěryhodnost zdroje/mluvčího je dána jeho odborností a charakterem, tj. odvahou, vytrvalostí a sebedisciplínou a čestností a přímostí (upřímností).

Čím kladnější je postoji k informaci či jejímu nositeli, tím lépe a rychleji ji vnímáme a tím déle ji také uchováme v paměti a tím spíše se podle ní zachováme.

Nejpřesvědčivějším zdrojem je poctivý odborník.

Odbornost je dána kvalifikací a tím, že se člověk vyjadřuje k tomu, čemu rozumí (relevance) - doklady odbornosti, diplomy, certifikáty, publikační činnost atp.). Odbornost vlastně dokládá i vůli a sebedisciplínu (např. u lékařů).

Poctivost vysuzujeme nepřímo z charakteru – ten je dán:
1. Vůlí a sebeodříkáním (viz výše),
2. Odvahou,
3. Čestností (konzistencí, tj. předpověditelností jednání, reputací, tj. plněním slibů) a přímostí ve vyjadřování(upřímností).

Např. přesvědčivá marketingová kampaň bude taková, která je konzistentní s tím, co nachází zákazník v obchodě; nesmí se stát, že se cítí reklamou podvedený.

Velkou roli v přesvědčivosti hraje vzhled a vystupování– „šaty dělají člověka" (jsou znaky potvrzení role, autority atd.), „přiznání" role např. uniformou navozuje u druhého pocit předvídatelnosti (a tím i bezpečí) a tím zvyšuje důvěryhodnost.

 

Způsob navázání kontaktu – kontext - určuje, jak budou informace interpretovány („...no, to mi řekl jeden člověk na ulici...").

Přesvědčivý jazyk je přesný a úsporný. Slova je třeba volit s rozmyslem, přesně, aby každé slovo neslo význam, odpovídající sdělované představě. Je důležité vyhnout se zásadně nepatřičnému důrazu (výborně, skvěle, určitě) na místech, kdy je důraz nadbytečný (nebo dokonce protiřečí realitě). Dále je třeba vyhnout se „vycpávkám" – výplňovému vokálu a zbytečným parazitním výrazům a frázím (prostě, jakoby, abych tak řekl apod.).