Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 50 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

  • je nás 5 českých spolumajitelů s 29 léty podnikatelských zkušeností
  • 22 let působí Everesta v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • pracuje pro nás více než 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • dáváme vydělat více než 1200 dodavatelů
  • pracovali jsme už pro více než 800 klientů
  • jen v posledních třech letech jsme řídili projekty za více než 1 miliardu korun
  • působíme v 15 zemích Evropy

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček
jednatel a výkonný ředitel
+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty

Everesta vs koronavirus

Obezřetnost, nikoli panika

Společnost Everesta chápe vážnost situace a rizika onemocnění COVID 19 zejména pro starší a nemocné osoby, a proto respektuje všechna nařízení a doporučení vlády a epidemiologů. Zavádí i vlastní opatření nad povinný rámec, aby ochránila své klienty a zaměstnance. A to včetně citlivého přístupu k posunu termínů nebo změny osobní formy na elektronickou v případech, že by mohlo přímo či zprostředkovaně dojít k nakažení ohrožených skupin.

Zároveň se vymezujeme proti všem prvkům paniky, které by v důsledku vedly k větším ztrátám na životech, zdraví a kohezi společnosti. S nezbytnými omezeními musí fungovat i ekonomika státu, a to jako celek, protože bez ní by dříve nebo později došlo k ochromení i těch základních služeb. Dlouhodobě není možné, aby zdravá část populace mimo karanténu nepracovala a přestaly fungovat obchodní vazby.

Jsme proto připraveni realizovat všechny smluvené i rozjednané zakázky, přijímat nové a pomáhat subjektům, kterým v důsledku celosvětových omezení vypadli dodavatelé, objednávky nebo zaměstnanci.

Více zde →

Situační vedení

 

Situační vedení znamená ovlivňování druhých a jakýmkoliv směrem ve smyslu plnění úkolů - kolegů, nadřízených nebo podřízených, prostřednictvím tzv. stylů vedení.

Pro volbu vhodného stylu vedení je bezpodmínečně třeba dodržet posloupnost uvažování ve třech krocích:
1. definování konkrétního úkolu,
2. stanovení úrovně připravenosti k plnění tohoto konkrétního úkolu,
3. volba odpovídajícího stylu vedení.

Rozlišujeme mezi popisem práce a konkrétním úkolem. Úkol je třeba si pro volbu správného stylu definovat opravdu co nejpřesněji. Pozicí je například účetní, konkrétním úkolem je vyřizování faktur od určitého zákazníka (u jiného může být jiný proces, tak i konkrétní úkole je jiný). Jiný příklad: Pozice je „svářeč", konkrétním úkolem je sváření určité konkrétní sestavy dílů z určitého materiálu za určitých podmínek.

Úroveň připravenosti k plnění konkrétního úkolu je dána naplněním šesti komponent úrovně připravenosti na straně ovlivňovaného: Znalostí, zkušeností a dovedností na straně tzv. schopnosti k plnění úkolu a dále přijetím úkolu, sebedůvěrou v plnění daného úkolu a motivací k plnění daného úkolu na straně tzv. ochoty k plnění úkolu.

Strany schopnosti a ochoty si můžeme představit jako zlomek, kde v čitateli jsou komponenty schopnosti a ve jmenovateli ochoty. Pokud je naplnění některé komponenty na straně schopnosti či ochoty nižší nežli úplné, bere se tato komponenta jako nekompletní. Nekompletní komponenta na straně schopnosti nebo ochoty pak znamená, že ani celá strana schopnosti nebo ochoty není kompletní. Navíc schopnost ovlivňuje ochotu a naopak (pokud mi něco dobře jde, věřím si v tom a budu to více chtít dělat, pokud mne něco bude motivovat, bavit, budu se to ochotněji učit atd.). Nastávají pak čtyři případy a jim odpovídají čtyři styly vedení: Neschopen a neochoten (styl I), neschopen a ochoten (styl II), schopen a neochoten (styl III) a schopen a ochoten (styl IV).

Tyto čtyři styly vedení se nazývají I. direktiva, II. přesvědčování, III. participace (emoční podpora) a IV. delegování.

Nezapomínejme, že styl vedení je vždy vztažen ke konkrétnímu úkolu, který má daný člověk plnit podle úrovně připravenosti jedince k plnění konkrétního daného úkolu. To znamená, že jednoho člověka můžeme ovlivňovat postupně podle různých úkolů různými styly, pokud se mění jeho připravenost