Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Vůdcovství

 

Vůdcovství je speciální kombinace osobnostních předpokladů vést druhé. V sociální psychologii se tak hovoří o faktorech vůdcovství.

Podle Halpina a Winera (1952) jsou to ty to faktory:
• Uznávání a chápání potřeb členů skupiny – vůdce se stará, aby všichni měli všechno.
• Iniciativa a organizační schopnosti a účast na životě skupiny – vůdce chodí z večírků jako poslední.
• Osobní vztah k motivacím členů skupiny – vůdce si je vědom motivací každého individuálně.
• Sociální citlivost vůči dění ve skupině, tj. vysoká úroveň sociální inteligence – všímavost, schopnost předcházet a řešit konflikty atd.
• Způsobilost odměňovat a trestat v psychologickém slova smyslu (předpokládá emoční závislost na straně ovlivňovaných) – musejí cítit k vůdci úctu a obdiv.

Pozici vůdce bezpochyby posílí, pokud bude mít charisma. Současný psychologický přístup nahlíží charisma jako soubor rysů osobnosti, projevující se v jejím chování.
Charisma lze "nahrát" na jevišti nebo ve filmu i v realitě a zahrnuje jak složky verbálního, tak neverbálního chování. Skutečné charisma spočívá na postoji k lidem a získané moci.

Richard Wiseman rozeznává u charismatu tři atributy:
1. Charismatická osobnost sama prožívá poměrně silně své emoce.
2. Dokáže je vybudit i u druhých.
3. Je odolná vůči působení jiných charismatických jedinců.

Jak lze rozvíjet své charisma?

Obecně: Uvolnit se. Otevřený postoj, ruce se během hovoru nedotýkají tváře, vzpřímený a uvolněný postoj, ruce jsou nespojené, s dlaněmi většinou obracenými vpřed nebo vzhůru.

V kontaktu s druhými: Naslouchat druhým a nebýt sobecký. Dávejte druhým najevo, že vám na nich záleží a že jste rádi v jejich přítomnosti. Autenticky se usmívejte, přikyvujte jim, když hovoří, je možné se občas letmo druhého dotknout na předloktí a udržovat s ním oční kontakt.

Ve skupině: Jako vedoucí vystupujte v pohodě, pohybujte se po skupině a projevujte emocionální nasazení/nadšení. Udržujte kontakt se všemi členy skupiny.

Obsah sdělení: Najděte odvahu jít za současný stav věcí, buďte jiní. Buďte kontroverzní, novátorští, vyjadřujte se jednoduše, srozumitelně a logicky jasně.

Řeč: Hovořte jasně, plynule, výrazně a zřetelně vyslovujte. Pracujte s obrazotvorností, mluvte rychleji, občas pro zvýšení důrazu a napětí zpomalte nebo zesilte.

Důležité: Buďte přirození, dělejte jen to, co je vám vlastní. Není jistější cesty ke ztrátě charismatu a důvěryhodnosti, nežli přetvářka.