Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Výrobní controlling

 

V současných podmínkách tržního hospodářství je výrobní controlling oblastí, která zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost celé společnosti. V dnešní realitě nelze efektivnost již účinně zajišťovat tlakem na snižování nákupních cen vstupů, na zvyšování cen výstupů (výrobků, výkonů). Tyto možnosti jsou zpravidla již vyčerpány nebo jsou již nevýrazné. Být lepší než konkurence nelze již stavět na předpokladu, že se nám podaří levněji nakupovat a dráž prodávat. Obstát v konkurenci lze v současné době především lepším využíváním vlastních strojních a pracovních kapacit, tj. zvyšováním produktivity.

Hlavní náplní výrobního controllingu je:
• Plánování výroby s ohledem za zpracovanou časovou bilanci výroby a plán prodeje.
• Plánování, sledování a vyhodnocování využití strojních a pracovních kapacit (prostojů).
• Plánování, sledování a vyhodnocování výkonových norem (norem pracnosti) a měrných spotřeb jednicových vstupů v rámci receptur (kusovníků).
• Sestavování plánových, výsledných kalkulací a jejich vyhodnocování v oblasti jednicových nákladů.
• Plánování, sledování a vyhodnocování režijních nákladů
• Výpočet plánových a skutečných kalkulačních sazeb vnitropodnikových předávek.

Výrobní controlling by se dal také definovat jako nákladový controlling výrobní společnosti rozšířený o výrobní problematiku v oblasti využívání vlastních kapacit. Ve výrobním controllingu dochází k provázání finančních a naturálních hodnot. Nákladový a výrobní controlling je hlavní náplní controllera v českých a německých výrobních a montážních podnicích.