• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Lektoři a konzultanti

Díky širokému týmu lektorů jsme schopni pokrýt pestrou paletu témat, zajistit flexibilitu při plánování termínů a pružně reagovat na Vaše potřeby. Klademe vellký důraz na kvalitu práce lektorů.

 

Přidejte se k našemu týmu!

V současné době hledáme lektory a spolupracovníky v těchto oborech:

  • řízení kvality - metody, nástroje, Lean management
  • řízení a plánování výroby
  • finance a účetnictví

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Tomáš Kumstýř
vedoucí lektorského týmu
tomas.kumstyr@everesta.cz

 


Mgr. Dana Hrbáčová

Management, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Danuše Čerebová

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Ing. Dušan Jílek

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Jazyky


PaedDr. Eva Fargašová, CSc.

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Bc. František Gráfek

Management, Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Ing. Iva Sehnalová

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup
Ředitelka společnosti Eyrie, členka dozorčí rady Everesta, s. r. o., lektorka, konzultantka Od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na oblast personálního řízení. Pracovala ve významných českých i zahraničních společnostech zaměřených na vzdělávání dospělých (ÚVPS, Gradua, CEGOS). Od roku 2005 je spolumajitelkou a manažerkou společnosti Everesta. Několikaletou praxi má jako manažer projektů podpory prodeje pro společnosti ČNTS a BESEDA. V současné době době prochází certifikácí kouče ICF. Iva Sehnalová má dlouholeté zkušenosti s vedením týmu lidí na obchodních i konzultantských pozicích, připravuje a vede rozsáhlé klientské projekty. V lektorské praxi působí od roku 1997. Její lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti komunikace, obchodu, managementu, personalistiky a projektového řízení. Dále se věnuje profesnímu koučinku manažerů a tréninku trenérů. Další oblastí, na kterou se specializuje, jsou outdoorové kurzy rozvoje týmů. V oblasti poradenství se Iva Sehnalová zaměřuje na řízení lidských zdrojů. Její specializací je profesní koučing manažerů, trénink trenérů, vedení assessment a development center. Další oblastí, na kterou se specializuje, je identifikace rozvoje a vzdělávacích potřeb zaměstnanců firem a organizací a identifikaci výkonnostních předpokladů pro manažerské pozice. Účastníci kurzů, které vede, oceňují především široký přehled, schopnost výkladu v souvislostech a vysokou míru praktického zaměření kurzů.


Jan Novák

Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média
Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a médií. Svou marketingovou kariéru zahájil v PR agentuře, poté pracoval jako ředitel marketingu pro rádia Evropa 2 a Frekvence 1. Dále působil jako ředitel marketingu pro nadnárodní telekomunikační společnosti Contactel (ČR) a Golden Telecom (Moskva, Ruská federace). Od roku 2005 byl spolumajitelem reklamní agentury JU-TURN, kde působil jako konzultant a šéf klientského servisu. V posledních pěti letech pravidelně cestuje jako marketingový konzultant do Saudské Arábie. Jeho zaměřením je tvorba komunikačních strategií, budování značek a práce s daty a průzkumy trhu. Má zkušenosti jak s prací v mezinárodních týmech, tak i s lokálními firmami a značkami. V srpnu 2012 založil společnost Marketeers, ve které je jako spolumajitel a konzultant zodpovědný za řízení agenturního týmu, poradenské služby, strategické plánování, výzkumy a přípravu komunikačních konceptů a kampaní. Je lektorem a konzultantem v oboru marketingu, marketingových analýz a CRM a také prezentačních dovedností a vyjednávání v anglickém jazyce. Kurzy vedené Janem Novákem jsou zaměřeny na propojení teorie s praxí s využitím praktických příkladů a předávání praktických zkušeností. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 8 let


Ing. Jana Hyklová

Management, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média
Své odborné zkušenosti získala dlouholetým působením jako učitelka odborných předmětů na středních školách a na manažerské pozici v marketingu a obchodě v soukromé firmě. Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, prodejních dovedností, managementu a personalistiky se zaměřením na osobní rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti, stále se vzdělává zejména v oblasti Soft Skills a osobního rozvoje. Je empatická, přímá, vnímavá lektorka, osobnostní rozvoj je jejím koníčkem. Umí rozlišit podstatné od nepodstatného. Má radost, když vidí výsledky - fungující procesy, spokojené zaměstnance a manažery. Přednosti lektorky • Umím rychle navázat kontakt s účastníky kurzu a vytvořit jim příjemnou atmosféru. K účastníkům přistupuji jako k rovnocenným partnerům s názory a postoji hodnými respektu. • Výuku vedu v maximálně interaktivním duchu, dávám prostor účastníkům, aby vyjádřili svůj názor na problematiku a s jejich názory následně pracuji při výuce. • Plně akceptuji přání účastníků týkající se formy vedení kurzu, do aktivit nikoho násilím nenutím. • Umím vytvořit příjemnou atmosféru, umím většinou složité věci vysvětlit jednoduše. • Má školení jsou vysoce efektivní. Pokud dobře spolupracují účastníci, jsem schopna dosáhnout stejného výsledku za kratší dobu. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 22 let


RNDr. Jaroslav Zeman

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup, Jakost


Jiří Bábek

Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Počítačové kurzy


Jiří Švec

Finance, účetnictví, ekonomika


Ing. Josef Kutáč, Ph.D

Řízení firmy, Finance, účetnictví, ekonomika


Mgr. Ladislav Buček

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace
Po čtyřech letech ve školství a v neziskových organizacích nastoupil v roce 2006 do společnosti Everesta jako obchodník, vedoucí pobočky a lektor. Posléze se podílel na přípravě akreditovaných programů a komplexních nabídek do výběrových řízení. Přes pozici vedoucího projektového týmu se pan Ladislav Buček vypracoval na výkonného ředitele a jednatele společnosti. V letech 2007 - 2010 působil zároveň jako konzultant v dotačním managementu: napsal více než 40 projektů s úspěšností přesahující 75 % a pomohl tak získat svým klientům více než 120 mil. Kč na vzdělávání. V dalších letech pak své zkušenosti vyžil jako supervizor a hodnotitel projektů. Pan Ladislav Buček vede kurzy komunikačních, obchodních a manažerských dovedností i specializované kurzy z oblasti projektového řízení, dotačního managementu, organizace výběrových řízení, numerické gramotnosti a komunikace s handicapovanými osobami. Vedle své praxe zde využívá i vzdělání v matematice, sociálních vědách, pedagogice a speciální pedagogice, které získal na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci.


Martin Rosenbaum

Počítačové kurzy
Ve své profesní kariéře se věnuje oblasti projektového řízení a softwarové analýze, především problematice uživatelského rozhraní programů. Podílel se na řadě rozsáhlých projektů především ve sféře veřejné správy, ale i v bankovním sektoru. Významnou součástí jeho působení je lektorská praxe. V té působí od roku 1996. Jeho lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti IT dovedností, především MS Office a OpenOffic.org, ale i dalších open source programů a operačních systémů (Ubuntu linux, GIMP, …) Účastníci kurzů, které vede, oceňují především přehled v oblasti IT, výklad v širších souvislostech problematiky, praktické zaměření kurzů, profesionalitu lektora a přátelskou atmosféru kurzů. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 17 let


Michaela Tomancová

Budování týmu, Komunikace
Lektorka, instruktorka outdoorových a teambuildingových programů. Pracuje jako lektorka a instruktorka outdoorových aktivit a vedoucí projektového týmu společnosti Everesta, s.r.o. Už 6 let působí jako hlavní vedoucí na zážitkových pobytech pro děti i dospělé realizované na Hipocentru Koryčany. Zároveň působí jako zdravotník zotavovacích akcí. V letech 2008 – 2010 působila jako sociální pracovník v NZDM Autobus v Praze-Běchovicích a následně jako vedoucí klubu a terénního sociálního programu pro děti a mládež. Byla členkou pražské pracovní skupiny Župan a pracovní skupiny Fórum terénní práce. Podílela se na mnoha projektech v rámci prevence sociálně patologických jevů. Od září 2012 vede Divadelní spolek Dialog, neziskovou organizaci zaměřenou na divadelní činnost.


Mgr. Michal Jahn

Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace
Milovník Malého prince, všech pohádek a příběhů, které nás mohou poučit. Stejně jako Malý princ se stále učí přistupovat ke vzdělávání jednoduše a lidsky – s duší dítěte, přesto profesionálně a koncepčně. Ve své práci je velmi kreativní a dokáže vytvořit vzdělávací koncept na míru, přitom dává důraz na dlouhodobost a systematičnost přístupu s využitím netradičních metod vzdělávání. Váží si každé negativní zpětné vazby, protože věří, že může být tím nejlepším zdrojem rozvoje. Co by Vám poradil, kdybyste chtěli jednu jednoduchou a praktickou radu jak být v životě šťastnější? Až ho potkáte, určitě se to dozvíte. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor Management životního stylu - zážitková pedagogika. Již při studiu založil rozvojovou, vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík, která usiluje o všestranný rozvoj člověka pomocí principů zážitkové pedagogiky, koučinku, Sokratovy metody, Transformative leadershipu, projektového učení a dalších netradičních metod vzdělávání a výchovy. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Linköping University ve Švédsku, kde studoval Experiential Education. V současné době studuje dálkově obor Psychologie. Zúčastnil se několika kurzů a výcviků se zaměřením na osobnostní rozvoj a vzdělávání dospělých (učitel zážitkové pedagogiky, krizová intervence, transakční analýza, garant vzdělávání apod.) Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou, psychologii, osobnostním rozvojem, řízením lidských zdrojů, rozvojem soft skills, karierním poradenstvím, styly vedení pracovních a jiných týmů, koučováním a dalšími obory ve školství, neziskové sféře, ale i v korporátním prostředí. V současné době pracuje jako manažer řízení lidských zdrojů (HR) ve společnosti GEMO SPORT a.s. Dále jako školní psycholog, tvůrce a garant projektu osobnostního rozvoje na gymnáziu. Jeho vášní je také lektorování zaměřující se na rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikativní dovednosti, prezentační dovednosti, týmovou spolupráci, zpětnou vazbu, skupinovou dynamiku, koučování (Hnutí Žebřík, Project Education, Project Outdoor, Everesta s.r.o.)


Ing. Miroslav Pavlišta

Management, Budování týmu, Komunikace, Personalistika
Absolvent Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci (obor výrobní stroje a zařízení) a postgraduálního studia na Univerzitě obrany, (obor tankový a automobilní). Po absolvování školy působil ve Velveta n.p., Varnsdorf. Nejprve jako mistr údržby, potom jako asistent vedoucího střediska generálních oprav a nakonec jako referent odboru investic. Zde získal praktické zkušenosti jako člen týmu při realizaci projektu stavby nového výrobního závodu – organizace, plánování, vedení týmu, jednání s dodavateli, řízení a organizování montáže strojního a technologického zařízení. Poté přes dvacet let pracoval pro ministerstvo obrany. Působil v oblasti technických a řídících funkcí (logistika, přímé řízení a organizování činnosti týmů v terénu, náčelník štábu). V této době příležitostně působil i jako instruktor a lektor pro potřeby armády. Po odchodu do zálohy působil jako provozní mechanik a mistr ve výrobním podniku. V současné době působí jako interní lektor a konzultant společnosti Everesta. Svoje praktické zkušenosti využívá v lektorské praxi především v oblastech komunikace, vztahů, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, asertivity, motivace a hodnocení pracovníků, poskytování zpětné vazby, argumentace a vyjednávání. Kurzy, které Miroslav Pavlišta vede, se vyznačují pečlivou přípravou a střídáním výukových metod. Hodně využívá interaktivní diskuse mezi účastníky, která vede k výměně a porovnávání názorů a jejich tříbení. Účastníci kurzů, které vede, oceňují především způsob komunikace mezi lektorem a posluchači a schopnost výkladu v souvislostech. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Pavel Šlechta

Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Absolvent Obchodní akademie v Liberci. Během své profesní praxe prošel řadou pracovních pozic. Pracoval v obchodních pozicích, manažerských i v oblasti lidských zdrojů jako lektor a HR partner. Má zkušenosti s náborem obchodních pozic i rozvojovými programy včetně tzv. Development center. Byl součástí konverze dvou společností. Pracoval i jako firemní lektor. Byl zodpovědný za vzdělávací projekty metodou On the job training. Na školeních se snaží předávat své praktické zkušenosti a dovednosti. Jeho lektorská činnost je zaměřená zejména na prodejní dovednosti pro prodejce a obchodníky. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí. Účastníci jeho kurzů oceňují znalost problematiky, pohodovou atmosféru, praktické zkušenosti a formu předávání zpětné vazby. Dále pak schopnost motivace skupiny i jednotlivce. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Mgr. Pavlína Šlajsová

Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Obchodní ředitelka a jednatelka společnosti Everesta, s.r.o., lektorka, konzultantka.


Mgr. Petr Bohuslav

Management, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Petr Dlouhý

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Po ukončení studia ekonomiky zahraničního obchodu na VŠE Praha v r. 1979 pracoval převážně v oblasti exportu ve společnostech TECHNOPOL a CHEPOS. Od dubna 1991 do současnosti se věnuje vzdělávání, rozvoji dospělých, ať již jako přímý partner firem anebo pod hlavičkou vzdělávací společnosti. V první polovině 90. let externě působil jako vyučující na stavební fakultě VUT a SSOŠŽ v Brně (management, marketing, světová ekonomika). Od ledna 2015 spolupracuje se společností Everesta. Navrhuje a vede jednotlivé tréninky, koučuje, konzultuje; řídí vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy; koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech. Zaměřuje se přitom především na níže uvedené oblasti (viz Odbornost, lektorská a poradenská specializace). V letech 1991-4 procházel intenzivním edukačním procesem ve Švýcarsku a se švýcarskými lektory v tuzemsku. V té době také studoval na Basilejské univerzitě. Později absolvoval kurzy NLP a NLP pro manažery na Institutu pro NLP v Praze (Dr. Zorica Gajič, Joseph O´Connor), dvousemestrální studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, vzdělávací program Akreditovaný profesionální kouč v Koučink centru a kurz Pozitivní psychologie v praxi na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě toho od r. 1996 rozšiřoval a prohluboval své znalosti i rozvíjel své dovednosti v Akademii Team Training International a zúčastnil se řady významných aktivit v ČR i zahraničí, zejména v oblasti koučování a pozitivní psychologie.


Mgr. Petr Zamazal

Management, Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má dlouholetou praxi v obchodních firmách, kde působil jako prodejce a manažer pro obchod. V současné době se mimo lektorské činnosti věnuje i poradenství a konzultační činnosti pro rozvoj firem. Pan Zamazal zúročuje při vedení kurzů své bohaté zkušenosti pedagoga a obchodníka, které dovede předat velmi přístupnou a zábavnou formou. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 25 let


Radomil Bábek

Management, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí
- generální ředitel skupiny VZK Group, konzultant

Od počátku devadesátých let pracoval jako lektor a poradce. V letech 1999 – 2002 přednášel management na The Open Univesity – Business School. V roce 1997 založil vzdělávací a poradenskou společnost Everesta (www.everesta.cz ). Tato společnost je dnes jedním z leadrů na trhu vzdělávání dospělých a poradenství v ČR.
Radomil Bábek působí jako kouč a poradce. Je k dispozici především vrcholovým manažerům a majitelům firem, protože jejich problematice dobře rozumí a dokáže jim být oporou (www.radomilbabek.cz ).
Radomil externě přednáší některá manažerská a strategická témata na České zemědělské univerzitě, vystupuje na konferencích a seminářích.
V současnosti řídí Radomil Bábek jako generální ředitel a předseda dozorčí rady podnikatelskou skupinu, která se skládá ze společností Everesta, s.r.o, Eyrie, s.r.o., ECS Eurofinance, s.r.o., Inboox, s.r.o. a Marketeers, s.r.o. Společným jmenovatelem skupiny je poskytování poradenství a služeb v oboru řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.


Monika Štětinová

Komunikace


Ing. Tomáš Kumstýř

Management, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Jakost


Václav Rak

Obchod - prodej, nákup
Po dokončení odborného vzdělání v roce 2007 jsem nastoupil do německé spediční společnosti M&M Militzer und Münch jako specialista námořní dopravy. Souběžně s prvním zaměstnáním jsem studoval na Institutu Jana Pernera licenční studium ukončené závěrečnou zkouškou a získáním mezinárodního certifikátu FIATA DIPLOMA. Koncem roku 2010 jsem obdržel nabídku práce ve společnosti Deutsche Bahn Schenker, kterou jsem přijal. Jako odborný specialista v oddělení námořní dopravy jsem řešil kompletně jednotlivé obchodní případy. V roce 2013 jsem se stal jedním ze zakladatelů nové společnosti INVIO CZECH zaměřené na řešení speciálních i běžných námořních přeprav. Během své pracovní praxe jsem měl příležitost na několik dní pracovně navštívit přístavy Hamburg (2008) a Rotterdam (2012), kde jsem se seznámil s prací jak disponentů, tak orgánů celní správy a přístavních autorit. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 3 roky


Bc. Vladimír Palička

Budování týmu, Právo
Absolvent práva na Metropolitní univerzitě Praha a TRIVIS – veřejnoprávní akademie. Před zahájením studia absolvoval pětiletou zahraniční stáž v Irské Republice a Velké Británii, např. na Dublin university a International institute of LAW, London. Svou profesní kariéru rozvíjel v oblasti práva a bezpečnosti, stál u zrodu institutu operátorů kamerového systému Městské Policie hl. m. Prahy, je zakládajícím členem jednotky 111. strážního praporu aktivních záloh armády ČR. Dlouhodobě působil v řadách Městské Policie hl. m. Prahy, kde prošel různými pozicemi a svou kariéru v řadách městské policie ukončil jako zástupce ředitele OŘ MP Prahy 6. Aktivně působí v aktivních zálohách armády ČR, kde absolvoval několik specializovaných výcviků, jako např. COMANDOS v roce 2009, pyrotechnický kurz v roce 2010 a kurz střeleckého instruktora. Od roku 2011 působil za aktivní zálohy v poradním sboru ministerstva obrany pro přípravu nového branného zákona. V roce 2012 absolvoval kurz „zkušební komisař autoškoly“, a to ve školicím středisku ministerstva dopravy. Od roku 2011 je zkušebním komisařem pro zkoušení strážných v rámci dílčí kvalifikace s akreditací ministerstva vnitra a od roku 2012 zkušebním komisařem pro zkoušení detektivů koncipientů s akreditací ministerstva vnitra. Hovoří plynule anglicky, rusky a polsky. V oblasti vzdělávání provádí tréninky strážných, detektivů koncipientů, zaměřuje se ale také na specializované školení v oblasti právní i fyzické bezpečnosti. Od roku 2012 školí i únikovou a bezpečnou jízdu. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace v právních vztazích, a to zejména v problematice zásahu do osobních práv a svobod. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 4 roky

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv