• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Lektoři a konzultanti

Díky širokému týmu lektorů jsme schopni pokrýt pestrou paletu témat, zajistit flexibilitu při plánování termínů a pružně reagovat na Vaše potřeby. Klademe vellký důraz na kvalitu práce lektorů.

 

Přidejte se k našemu týmu!

V současné době hledáme lektory a spolupracovníky v těchto oborech:

  • řízení kvality - metody, nástroje, Lean management
  • řízení a plánování výroby
  • finance a účetnictví

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Tomáš Kumstýř
vedoucí lektorského týmu
tomas.kumstyr@everesta.cz

 


Mgr. Dana Hrbáčová

Management, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Danuše Čerebová

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Ing. Dušan Jílek

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Jazyky


PaedDr. Eva Fargašová, CSc.

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Iva Sehnalová

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Jan Novák

Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Jana Hyklová

Management, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


RNDr. Jaroslav Zeman

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup, Jakost


Jiří Bábek

Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Počítačové kurzy


Jiří Švec

Finance, účetnictví, ekonomika


Ing. Josef Kutáč, Ph.D

Řízení firmy, Finance, účetnictví, ekonomika


Mgr. Ladislav Buček

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace


Martin Rosenbaum

Počítačové kurzy


Michaela Tomancová

Budování týmu, Komunikace
Lektorka, instruktorka outdoorových a teambuildingových programů. Pracuje jako lektorka a instruktorka outdoorových aktivit a vedoucí projektového týmu společnosti Everesta, s.r.o. Už 6 let působí jako hlavní vedoucí na zážitkových pobytech pro děti i dospělé realizované na Hipocentru Koryčany. Zároveň působí jako zdravotník zotavovacích akcí. V letech 2008 – 2010 působila jako sociální pracovník v NZDM Autobus v Praze-Běchovicích a následně jako vedoucí klubu a terénního sociálního programu pro děti a mládež. Byla členkou pražské pracovní skupiny Župan a pracovní skupiny Fórum terénní práce. Podílela se na mnoha projektech v rámci prevence sociálně patologických jevů. Od září 2012 vede Divadelní spolek Dialog, neziskovou organizaci zaměřenou na divadelní činnost.


Mgr. Michal Jahn

Budování týmu, Koučing a vedení lidí, KomunikacePavel Šlechta

Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Absolvent Obchodní akademie v Liberci. Během své profesní praxe prošel řadou pracovních pozic. Pracoval v obchodních pozicích, manažerských i v oblasti lidských zdrojů jako lektor a HR partner. Má zkušenosti s náborem obchodních pozic i rozvojovými programy včetně tzv. Development center. Byl součástí konverze dvou společností. Pracoval i jako firemní lektor. Byl zodpovědný za vzdělávací projekty metodou On the job training. Na školeních se snaží předávat své praktické zkušenosti a dovednosti. Jeho lektorská činnost je zaměřená zejména na prodejní dovednosti pro prodejce a obchodníky. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí. Účastníci jeho kurzů oceňují znalost problematiky, pohodovou atmosféru, praktické zkušenosti a formu předávání zpětné vazby. Dále pak schopnost motivace skupiny i jednotlivce. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Mgr. Pavlína Šlajsová

Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Obchodní ředitelka a jednatelka společnosti Everesta, s.r.o., lektorka, konzultantka.


Mgr. Petr Bohuslav

Management, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Petr Dlouhý

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Po ukončení studia ekonomiky zahraničního obchodu na VŠE Praha v r. 1979 pracoval převážně v oblasti exportu ve společnostech TECHNOPOL a CHEPOS. Od dubna 1991 do současnosti se věnuje vzdělávání, rozvoji dospělých, ať již jako přímý partner firem anebo pod hlavičkou vzdělávací společnosti. V první polovině 90. let externě působil jako vyučující na stavební fakultě VUT a SSOŠŽ v Brně (management, marketing, světová ekonomika). Od ledna 2015 spolupracuje se společností Everesta. Navrhuje a vede jednotlivé tréninky, koučuje, konzultuje; řídí vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy; koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech. Zaměřuje se přitom především na níže uvedené oblasti (viz Odbornost, lektorská a poradenská specializace). V letech 1991-4 procházel intenzivním edukačním procesem ve Švýcarsku a se švýcarskými lektory v tuzemsku. V té době také studoval na Basilejské univerzitě. Později absolvoval kurzy NLP a NLP pro manažery na Institutu pro NLP v Praze (Dr. Zorica Gajič, Joseph O´Connor), dvousemestrální studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, vzdělávací program Akreditovaný profesionální kouč v Koučink centru a kurz Pozitivní psychologie v praxi na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě toho od r. 1996 rozšiřoval a prohluboval své znalosti i rozvíjel své dovednosti v Akademii Team Training International a zúčastnil se řady významných aktivit v ČR i zahraničí, zejména v oblasti koučování a pozitivní psychologie.


Mgr. Petr Zamazal

Management, Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má dlouholetou praxi v obchodních firmách, kde působil jako prodejce a manažer pro obchod. V současné době se mimo lektorské činnosti věnuje i poradenství a konzultační činnosti pro rozvoj firem. Pan Zamazal zúročuje při vedení kurzů své bohaté zkušenosti pedagoga a obchodníka, které dovede předat velmi přístupnou a zábavnou formou. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 25 let


Radomil Bábek

Management, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí
- generální ředitel skupiny VZK Group, konzultant

Od počátku devadesátých let pracoval jako lektor a poradce. V letech 1999 – 2002 přednášel management na The Open Univesity – Business School. V roce 1997 založil vzdělávací a poradenskou společnost Everesta (www.everesta.cz ). Tato společnost je dnes jedním z leadrů na trhu vzdělávání dospělých a poradenství v ČR.
Radomil Bábek působí jako kouč a poradce. Je k dispozici především vrcholovým manažerům a majitelům firem, protože jejich problematice dobře rozumí a dokáže jim být oporou (www.radomilbabek.cz ).
Radomil externě přednáší některá manažerská a strategická témata na České zemědělské univerzitě, vystupuje na konferencích a seminářích.
V současnosti řídí Radomil Bábek jako generální ředitel a předseda dozorčí rady podnikatelskou skupinu, která se skládá ze společností Everesta, s.r.o, Eyrie, s.r.o., ECS Eurofinance, s.r.o., Inboox, s.r.o. a Marketeers, s.r.o. Společným jmenovatelem skupiny je poskytování poradenství a služeb v oboru řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.


Ing. Tomáš Kumstýř

Management, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Jakost


Václav Rak

Obchod - prodej, nákup
Po dokončení odborného vzdělání v roce 2007 jsem nastoupil do německé spediční společnosti M&M Militzer und Münch jako specialista námořní dopravy. Souběžně s prvním zaměstnáním jsem studoval na Institutu Jana Pernera licenční studium ukončené závěrečnou zkouškou a získáním mezinárodního certifikátu FIATA DIPLOMA. Koncem roku 2010 jsem obdržel nabídku práce ve společnosti Deutsche Bahn Schenker, kterou jsem přijal. Jako odborný specialista v oddělení námořní dopravy jsem řešil kompletně jednotlivé obchodní případy. V roce 2013 jsem se stal jedním ze zakladatelů nové společnosti INVIO CZECH zaměřené na řešení speciálních i běžných námořních přeprav. Během své pracovní praxe jsem měl příležitost na několik dní pracovně navštívit přístavy Hamburg (2008) a Rotterdam (2012), kde jsem se seznámil s prací jak disponentů, tak orgánů celní správy a přístavních autorit. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 3 roky


Bc. Vladimír Palička

Budování týmu, Právo
Absolvent práva na Metropolitní univerzitě Praha a TRIVIS – veřejnoprávní akademie. Před zahájením studia absolvoval pětiletou zahraniční stáž v Irské Republice a Velké Británii, např. na Dublin university a International institute of LAW, London. Svou profesní kariéru rozvíjel v oblasti práva a bezpečnosti, stál u zrodu institutu operátorů kamerového systému Městské Policie hl. m. Prahy, je zakládajícím členem jednotky 111. strážního praporu aktivních záloh armády ČR. Dlouhodobě působil v řadách Městské Policie hl. m. Prahy, kde prošel různými pozicemi a svou kariéru v řadách městské policie ukončil jako zástupce ředitele OŘ MP Prahy 6. Aktivně působí v aktivních zálohách armády ČR, kde absolvoval několik specializovaných výcviků, jako např. COMANDOS v roce 2009, pyrotechnický kurz v roce 2010 a kurz střeleckého instruktora. Od roku 2011 působil za aktivní zálohy v poradním sboru ministerstva obrany pro přípravu nového branného zákona. V roce 2012 absolvoval kurz „zkušební komisař autoškoly“, a to ve školicím středisku ministerstva dopravy. Od roku 2011 je zkušebním komisařem pro zkoušení strážných v rámci dílčí kvalifikace s akreditací ministerstva vnitra a od roku 2012 zkušebním komisařem pro zkoušení detektivů koncipientů s akreditací ministerstva vnitra. Hovoří plynule anglicky, rusky a polsky. V oblasti vzdělávání provádí tréninky strážných, detektivů koncipientů, zaměřuje se ale také na specializované školení v oblasti právní i fyzické bezpečnosti. Od roku 2012 školí i únikovou a bezpečnou jízdu. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace v právních vztazích, a to zejména v problematice zásahu do osobních práv a svobod. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 4 roky

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv