• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Lektoři a konzultanti

Díky širokému týmu lektorů jsme schopni pokrýt pestrou paletu témat, zajistit flexibilitu při plánování termínů a pružně reagovat na Vaše potřeby. Klademe vellký důraz na kvalitu práce lektorů.

 

Přidejte se k našemu týmu!

V současné době hledáme lektory a spolupracovníky v těchto oborech:

  • řízení kvality - metody, nástroje, Lean management
  • řízení a plánování výroby
  • finance a účetnictví

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Tomáš Kumstýř
vedoucí lektorského týmu
tomas.kumstyr@everesta.cz

 


Mgr. Markéta Mišustin Bábková

Jazyky
Absolventka magisterského studia v oborech germanistika a bohemistika na FF UK v Praze. V současné době studentka doktorského studia na Katedře divadelní vědy tamtéž. Ovládá tři cizí jazyky a už deset let se věnuje jejich výuce. Anglicky se učila od dětství a s anglofonním světem je v každodenním kontaktu. Německou filologii studovala v Praze, Heidelbergu a ve Vídni a francouzsky se učila na univerzitě v Bruselu a s přáteli z Francie. Přeložila několik rakouských dramat a německojazyčných povídek, její překladatelský debut uvedlo v české premiéře sdružení Letí v pražském divadle Komedie. Má zkušenosti s jazykovými korekturami, firemní i individuální výukou cizích jazyků a češtiny, konsekutivním tlumočením, příležitostnou prací sezónní průvodkyně pro cizince a organizační prací koordinátorky a manažerky pro zahraniční záležitosti. Je pečlivá a spolehlivá, ale i spontánní, dovede rychle reagovat na změny a dobře komunikovat s klienty. Jako lektorka je studenty oblíbená pro svou energičnost, vstřícnost a pozitivní přístup k pokrokům studentů.


Mgr. Dana Hrbáčová

Management, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Danuše Čerebová


Svou obchodní praxi získala jako obchodní zástupce firmy Čokoládovny – divize Opavia. Od roku 1997 v téže společnosti působila jako trenér obchodních dovedností a oblastní vedoucí prodeje. Posledních deset let pracovala jako vedoucí týmu interních trenérů a interní lektor specialista ve společnosti DATART v oblasti rozvoje prodejního personálu a středního managementu. Od roku 2014 využívá svých zkušeností jako externí lektor ve společnosti Everesta. Zaměřuje se na oblast komunikace, obchodních a manažerských dovedností, vedení týmu, týmovou spolupráci. Ve svých kurzech klade důraz zejména na využitelnost znalostí, dovedností a vhodných nástrojů v praxi. Její kurzy a tréninky jsou zaměřeny na aktivní práci účastníků kurzu.


Ing. Dušan Jílek

Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Jazyky
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze obor finance, v průběhu studia na VŠE absolvoval několik zahraničních stáží, např. na Wirtschaftsuniverzität ve Vídni, v Denmark´s International Study Programu v Kodani. Svou profesní kariéru rozvíjel v oblasti řízení obchodu, stál u zrodu největší stavební spořitelny v České republice, řídil obchod v oblasti retailu v zahraniční bance. Věnoval se samostatnému podnikání jako lektor a konzultant, od r. 2005 je spolumajitelem a manažerem společnosti Everesta. Díky své jazykové výbavě je garantem cizojazyčných programů a podílí se na spolupráci se zahraničním managementem firemní klientely. Jedná se zahraničními manažery našich klientů, hovoří aktivně německy, anglicky, dorozumí se francouzsky a rusky. V oblasti vzdělávání vede tréninky pokročilých prodejních dovedností, vyjednávání, komunikačních dovedností. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace ve vztahu klient - obchodník a platí doslova těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Dušan Jílek je duchovním otcem instruktážních videofilmů, které Everesta natáčí a je tvůrcem obchodní expanze a strategie společnosti Everesta. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 11 let


PaedDr. Eva Fargašová, CSc.

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, doktorát získala na Filozofické fakultě UP Olomouc a vědeckou hodnost CSc. na Ústavu československých a světových dějin ČSAV v Praze. Působila nejprve jako vysokoškolská učitelka, posléze v bankovním sektoru v oblasti marketingu, investičního bankovnictví, jako metodik a lektorka pro manažerské vzdělávání, trenér a kouč prodejních a manažerských dovedností. Kurzy vedené Evou Fargašovou respektují vzdělávací potřeby zadavatele i jednotlivých účastníků. Těm nabízí nejen nové poznatky a vlastní bohaté zkušenosti: klade řadu otázek, nutí k zamyšlení, jak lze nabyté vědomosti aplikovat v každodenní praxi. Podporuje kreativitu, učí prezentovat a obhajovat vlastní myšlenky a názory jednoduše a přitom nezjednodušovat, vnímat a vidět věci ve všech souvislostech. Za nedílnou součást každého kurzu pokládá dialog mezi lektorem a účastníky, stejně jako mezi účastníky kurzu navzájem; zastává názor, že efektivita a dobrá nálada jsou (nejen na kurzu) spojené nádoby. Jako konzultantka, lektorka a kouč společnosti Everesta se orientuje zejména na vzdělávání manažerů všech úrovní, psychologii, prodejní a komunikační dovednosti. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 36 let


Bc. František Gráfek

Management, Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup
František zahájil svou pracovní kariéru v České spořitelně a. s., kde zprvu zastával pozici metodika a specialisty vývoje produktů. Z této pozice již také realizoval interní kurzy na jednotlivých pobočkách banky. Tato zkušenost pak vedla k tomu, že se stal lektorem a koučem na plný úvazek a samostatně zabezpečoval vedení kurzů pro pracovníky retailové i komerční prodejní sítě z pozice interního lektora. Po 8 letech v bankovnictví působil dalších 8 let v oboru telekomunikací, konkrétně ve společnosti GTS Czech s.r.o. Zde zodpovídal za veškeré procesy v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Z pozice interního lektora a kouče tak realizoval rozvojové programy z oblasti Komunikačních dovedností, Prezentační dovednosti, Obchodní dovednosti a vyjednávání, Time management, Manažerské dovednosti, Pozitivní přístup k zákazníkům ve službách, Personální management a Motivace. Kurzy vedené panem Františkem Gráfkem jsou vysoce efektivní, zaměřené na praxi a vyznačují se vysokou participací účastníků včetně praktických nácviků a zpětné vazby. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 12 let


Ing. Iva Sehnalová

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup
Ředitelka společnosti Eyrie, členka dozorčí rady Everesta, s. r. o., lektorka, konzultantka Od počátku své profesní kariéry se zaměřuje na oblast personálního řízení. Pracovala ve významných českých i zahraničních společnostech zaměřených na vzdělávání dospělých (ÚVPS, Gradua, CEGOS). Od roku 2005 je spolumajitelkou a manažerkou společnosti Everesta. Několikaletou praxi má jako manažer projektů podpory prodeje pro společnosti ČNTS a BESEDA. V současné době době prochází certifikácí kouče ICF. Iva Sehnalová má dlouholeté zkušenosti s vedením týmu lidí na obchodních i konzultantských pozicích, připravuje a vede rozsáhlé klientské projekty. V lektorské praxi působí od roku 1997. Její lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti komunikace, obchodu, managementu, personalistiky a projektového řízení. Dále se věnuje profesnímu koučinku manažerů a tréninku trenérů. Další oblastí, na kterou se specializuje, jsou outdoorové kurzy rozvoje týmů. V oblasti poradenství se Iva Sehnalová zaměřuje na řízení lidských zdrojů. Její specializací je profesní koučing manažerů, trénink trenérů, vedení assessment a development center. Další oblastí, na kterou se specializuje, je identifikace rozvoje a vzdělávacích potřeb zaměstnanců firem a organizací a identifikaci výkonnostních předpokladů pro manažerské pozice. Účastníci kurzů, které vede, oceňují především široký přehled, schopnost výkladu v souvislostech a vysokou míru praktického zaměření kurzů.


Jan Novák

Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média
Od roku 1994 pracuje v oblasti marketingu a médií. Svou marketingovou kariéru zahájil v PR agentuře, poté pracoval jako ředitel marketingu pro rádia Evropa 2 a Frekvence 1. Dále působil jako ředitel marketingu pro nadnárodní telekomunikační společnosti Contactel (ČR) a Golden Telecom (Moskva, Ruská federace). Od roku 2005 byl spolumajitelem reklamní agentury JU-TURN, kde působil jako konzultant a šéf klientského servisu. V posledních pěti letech pravidelně cestuje jako marketingový konzultant do Saudské Arábie. Jeho zaměřením je tvorba komunikačních strategií, budování značek a práce s daty a průzkumy trhu. Má zkušenosti jak s prací v mezinárodních týmech, tak i s lokálními firmami a značkami. V srpnu 2012 založil společnost Marketeers, ve které je jako spolumajitel a konzultant zodpovědný za řízení agenturního týmu, poradenské služby, strategické plánování, výzkumy a přípravu komunikačních konceptů a kampaní. Je lektorem a konzultantem v oboru marketingu, marketingových analýz a CRM a také prezentačních dovedností a vyjednávání v anglickém jazyce. Kurzy vedené Janem Novákem jsou zaměřeny na propojení teorie s praxí s využitím praktických příkladů a předávání praktických zkušeností. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 8 let


Ing. Jana Hyklová

Management, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média
Své odborné zkušenosti získala dlouholetým působením jako učitelka odborných předmětů na středních školách a na manažerské pozici v marketingu a obchodě v soukromé firmě. Její lektorská činnost je zaměřena především na vzdělávání v oblasti komunikace, prodejních dovedností, managementu a personalistiky se zaměřením na osobní rozvoj. Má dlouholeté zkušenosti, stále se vzdělává zejména v oblasti Soft Skills a osobního rozvoje. Je empatická, přímá, vnímavá lektorka, osobnostní rozvoj je jejím koníčkem. Umí rozlišit podstatné od nepodstatného. Má radost, když vidí výsledky - fungující procesy, spokojené zaměstnance a manažery. Přednosti lektorky • Umím rychle navázat kontakt s účastníky kurzu a vytvořit jim příjemnou atmosféru. K účastníkům přistupuji jako k rovnocenným partnerům s názory a postoji hodnými respektu. • Výuku vedu v maximálně interaktivním duchu, dávám prostor účastníkům, aby vyjádřili svůj názor na problematiku a s jejich názory následně pracuji při výuce. • Plně akceptuji přání účastníků týkající se formy vedení kurzu, do aktivit nikoho násilím nenutím. • Umím vytvořit příjemnou atmosféru, umím většinou složité věci vysvětlit jednoduše. • Má školení jsou vysoce efektivní. Pokud dobře spolupracují účastníci, jsem schopna dosáhnout stejného výsledku za kratší dobu. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 22 let


RNDr. Jaroslav Zeman

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup, Jakost
Pracuje jako lektor, poradce a kouč v oboru řízení a diagnostiky lidského potenciálu a také jako externí vedoucí posuzovatel ČIA v procesech akreditace certifikačních orgánů pro personál a systémy managementu. Vystudoval MFF UK Praha a na Open University získal profesní certifikát a diplom v managementu. Pan Zeman má řídící praxi a je zkušeným lektorem. Vedl tutorský tým na Open University ČR, obor efektivní manažer a působil jako velmi úspěšný tutor pro diplomové studium. Kurzy vedené panem Zemanem jsou vysoce efektivní, zaměřené na praxi a vyznačují se vysokou participací účastníků. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 27 let


Jiří Bábek

Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Počítačové kurzy
Absolvent Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha, obor Finance s vedlejší specializací Manažerská sociologie a psychologie. Od roku 2006 pracuje v oblasti zpracování analýz, rešerší a vyhledávání informací. Svou profesní kariéru zahájil ve vzdělávací agentuře, poté působil jako ekonomický analytik Hospodářské komory České republiky, kde pracoval v Oddělení zpracování informací a v Oddělení evropských záležitostí. V roce 2010 se stal marketingovým manažerem společnosti Everesta, kde měl za úkol řídit realizaci rebrandingu společnosti, analytickou podporu celého procesu a vybudování týmu podpory prodeje. Od roku 2011 buduje vlastní společnost Inboox CZ zaměřenou na průzkumu a marketing na internetu. Dlouhodobě se zabývá sociologickými výzkumy, marketingem a copywritingem na internetu.


Bc. Jiří Švec

Finance, účetnictví, ekonomika
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Lektorskou praxi odstartoval v roce 2008 a soustředí se na vysvětlování účetnictví jak pro studenty škol či frekventanty kurzů, tak širokou veřejnost se zájmem o účetnictví. Zastává názor, že někdy stačí látku vysvětlit jiným způsobem, aby student dané problematice porozuměl, než opakováním již řečeného. Jeho kurzy se vyznačují větší mírou zapojení účastníků kurzů a vysokým počtem názorných praktických příkladů. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Ing. Josef Kutáč Ph.D

Řízení firmy, Finance, účetnictví, ekonomika
Absolvent ekonomické fakulty VŠB Ostrava. Odborná praxe v oblasti finančního a ekonomického řízení výrobních a nevýrobních společností, územních samosprávných celků a jimi zřízených a založených organizací, dlouholetá praxe na pozici senior konzultanta controllingových informačních systémů (GIST Controlling, SAP CO, ATACALC). Znalost technologických aspektů hutní, chemické, potravinářské a stavební výroby. Lektorská a pedagogická praxe (VŠB TU Ostrava). Josef Kutáč má bohaté zkušenosti s tvorbou, zaváděním a využíváním rozpočtových a kalkulačních systémů ve výrobních a nevýrobních podnicích a v příspěvkových organizacích včetně nemocnic. Jeho kurzy jsou interaktivní a během školení používá řadu praktických příkladů, pomocí kterých vysvětluje odborné myšlenky tak, aby si je účastníci školení nejen zapamatovali a pochopili, ale aby je byli schopni i aplikovat ve své praxi. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 8 let


Mgr. Ladislav Buček

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace
Po čtyřech letech ve školství a v neziskových organizacích nastoupil v roce 2006 do společnosti Everesta jako obchodník, vedoucí pobočky a lektor. Posléze se podílel na přípravě akreditovaných programů a komplexních nabídek do výběrových řízení. Přes pozici vedoucího projektového týmu se pan Ladislav Buček vypracoval na výkonného ředitele a jednatele společnosti. V letech 2007 - 2010 působil zároveň jako konzultant v dotačním managementu: napsal více než 40 projektů s úspěšností přesahující 75 % a pomohl tak získat svým klientům více než 120 mil. Kč na vzdělávání. V dalších letech pak své zkušenosti vyžil jako supervizor a hodnotitel projektů. Pan Ladislav Buček vede kurzy komunikačních, obchodních a manažerských dovedností i specializované kurzy z oblasti projektového řízení, dotačního managementu, organizace výběrových řízení, numerické gramotnosti a komunikace s handicapovanými osobami. Vedle své praxe zde využívá i vzdělání v matematice, sociálních vědách, pedagogice a speciální pedagogice, které získal na Masarykově univerzitě v Brně a Palackého univerzitě v Olomouci.


Martin Rosenbaum

Počítačové kurzy
Ve své profesní kariéře se věnuje oblasti projektového řízení a softwarové analýze, především problematice uživatelského rozhraní programů. Podílel se na řadě rozsáhlých projektů především ve sféře veřejné správy, ale i v bankovním sektoru. Významnou součástí jeho působení je lektorská praxe. V té působí od roku 1996. Jeho lektorské portfolio zahrnuje kurzy z oblasti IT dovedností, především MS Office a OpenOffic.org, ale i dalších open source programů a operačních systémů (Ubuntu linux, GIMP, …) Účastníci kurzů, které vede, oceňují především přehled v oblasti IT, výklad v širších souvislostech problematiky, praktické zaměření kurzů, profesionalitu lektora a přátelskou atmosféru kurzů. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 17 let


Michaela Tomancová

Budování týmu, Komunikace
Lektorka, instruktorka outdoorových a teambuildingových programů. Pracuje jako lektorka a instruktorka outdoorových aktivit a vedoucí projektového týmu společnosti Everesta, s.r.o. Už 6 let působí jako hlavní vedoucí na zážitkových pobytech pro děti i dospělé realizované na Hipocentru Koryčany. Zároveň působí jako zdravotník zotavovacích akcí. V letech 2008 – 2010 působila jako sociální pracovník v NZDM Autobus v Praze-Běchovicích a následně jako vedoucí klubu a terénního sociálního programu pro děti a mládež. Byla členkou pražské pracovní skupiny Župan a pracovní skupiny Fórum terénní práce. Podílela se na mnoha projektech v rámci prevence sociálně patologických jevů. Od září 2012 vede Divadelní spolek Dialog, neziskovou organizaci zaměřenou na divadelní činnost.


Mgr. Michal Jahn

Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace
Milovník Malého prince, všech pohádek a příběhů, které nás mohou poučit. Stejně jako Malý princ se stále učí přistupovat ke vzdělávání jednoduše a lidsky – s duší dítěte, přesto profesionálně a koncepčně. Ve své práci je velmi kreativní a dokáže vytvořit vzdělávací koncept na míru, přitom dává důraz na dlouhodobost a systematičnost přístupu s využitím netradičních metod vzdělávání. Váží si každé negativní zpětné vazby, protože věří, že může být tím nejlepším zdrojem rozvoje. Co by Vám poradil, kdybyste chtěli jednu jednoduchou a praktickou radu jak být v životě šťastnější? Až ho potkáte, určitě se to dozvíte. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci obor Management životního stylu - zážitková pedagogika. Již při studiu založil rozvojovou, vzdělávací neziskovou organizaci Hnutí Žebřík, která usiluje o všestranný rozvoj člověka pomocí principů zážitkové pedagogiky, koučinku, Sokratovy metody, Transformative leadershipu, projektového učení a dalších netradičních metod vzdělávání a výchovy. Absolvoval zahraniční studijní pobyt na Linköping University ve Švédsku, kde studoval Experiential Education. V současné době studuje dálkově obor Psychologie. Zúčastnil se několika kurzů a výcviků se zaměřením na osobnostní rozvoj a vzdělávání dospělých (učitel zážitkové pedagogiky, krizová intervence, transakční analýza, garant vzdělávání apod.) Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou, psychologii, osobnostním rozvojem, řízením lidských zdrojů, rozvojem soft skills, karierním poradenstvím, styly vedení pracovních a jiných týmů, koučováním a dalšími obory ve školství, neziskové sféře, ale i v korporátním prostředí. V současné době pracuje jako manažer řízení lidských zdrojů (HR) ve společnosti GEMO SPORT a.s. Dále jako školní psycholog, tvůrce a garant projektu osobnostního rozvoje na gymnáziu. Jeho vášní je také lektorování zaměřující se na rozvoj osobnosti, sebepoznání, komunikativní dovednosti, prezentační dovednosti, týmovou spolupráci, zpětnou vazbu, skupinovou dynamiku, koučování (Hnutí Žebřík, Project Education, Project Outdoor, Everesta s.r.o.)


Ing. Miroslav Pavlišta

Management, Budování týmu, Komunikace, Personalistika
Absolvent Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci (obor výrobní stroje a zařízení) a postgraduálního studia na Univerzitě obrany, (obor tankový a automobilní). Po absolvování školy působil ve Velveta n.p., Varnsdorf. Nejprve jako mistr údržby, potom jako asistent vedoucího střediska generálních oprav a nakonec jako referent odboru investic. Zde získal praktické zkušenosti jako člen týmu při realizaci projektu stavby nového výrobního závodu – organizace, plánování, vedení týmu, jednání s dodavateli, řízení a organizování montáže strojního a technologického zařízení. Poté přes dvacet let pracoval pro ministerstvo obrany. Působil v oblasti technických a řídících funkcí (logistika, přímé řízení a organizování činnosti týmů v terénu, náčelník štábu). V této době příležitostně působil i jako instruktor a lektor pro potřeby armády. Po odchodu do zálohy působil jako provozní mechanik a mistr ve výrobním podniku. V současné době působí jako interní lektor a konzultant společnosti Everesta. Svoje praktické zkušenosti využívá v lektorské praxi především v oblastech komunikace, vztahů, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, asertivity, motivace a hodnocení pracovníků, poskytování zpětné vazby, argumentace a vyjednávání. Kurzy, které Miroslav Pavlišta vede, se vyznačují pečlivou přípravou a střídáním výukových metod. Hodně využívá interaktivní diskuse mezi účastníky, která vede k výměně a porovnávání názorů a jejich tříbení. Účastníci kurzů, které vede, oceňují především způsob komunikace mezi lektorem a posluchači a schopnost výkladu v souvislostech. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Pavel Šlechta

Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Absolvent Obchodní akademie v Liberci. Během své profesní praxe prošel řadou pracovních pozic. Pracoval v obchodních pozicích, manažerských i v oblasti lidských zdrojů jako lektor a HR partner. Má zkušenosti s náborem obchodních pozic i rozvojovými programy včetně tzv. Development center. Byl součástí konverze dvou společností. Pracoval i jako firemní lektor. Byl zodpovědný za vzdělávací projekty metodou On the job training. Na školeních se snaží předávat své praktické zkušenosti a dovednosti. Jeho lektorská činnost je zaměřená zejména na prodejní dovednosti pro prodejce a obchodníky. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí. Účastníci jeho kurzů oceňují znalost problematiky, pohodovou atmosféru, praktické zkušenosti a formu předávání zpětné vazby. Dále pak schopnost motivace skupiny i jednotlivce. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


Mgr. Pavlína Šlajsová

Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Obchodní ředitelka a jednatelka společnosti Everesta, s.r.o., lektorka, konzultantka.


Mgr. Petr Bohuslav

Management, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Petr Dlouhý

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Po ukončení studia ekonomiky zahraničního obchodu na VŠE Praha v r. 1979 pracoval převážně v oblasti exportu ve společnostech TECHNOPOL a CHEPOS. Od dubna 1991 do současnosti se věnuje vzdělávání, rozvoji dospělých, ať již jako přímý partner firem anebo pod hlavičkou vzdělávací společnosti. V první polovině 90. let externě působil jako vyučující na stavební fakultě VUT a SSOŠŽ v Brně (management, marketing, světová ekonomika). Od ledna 2015 spolupracuje se společností Everesta. Navrhuje a vede jednotlivé tréninky, koučuje, konzultuje; řídí vzdělávací projekty pro mezinárodní i české firmy; koordinuje trenéry, konzultanty a kouče v rozsáhlejších projektech. Zaměřuje se přitom především na níže uvedené oblasti (viz Odbornost, lektorská a poradenská specializace). V letech 1991-4 procházel intenzivním edukačním procesem ve Švýcarsku a se švýcarskými lektory v tuzemsku. V té době také studoval na Basilejské univerzitě. Později absolvoval kurzy NLP a NLP pro manažery na Institutu pro NLP v Praze (Dr. Zorica Gajič, Joseph O´Connor), dvousemestrální studium psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, vzdělávací program Akreditovaný profesionální kouč v Koučink centru a kurz Pozitivní psychologie v praxi na Masarykově univerzitě v Brně. Kromě toho od r. 1996 rozšiřoval a prohluboval své znalosti i rozvíjel své dovednosti v Akademii Team Training International a zúčastnil se řady významných aktivit v ČR i zahraničí, zejména v oblasti koučování a pozitivní psychologie.


Mgr. Petr Zamazal

Management, Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Má dlouholetou praxi v obchodních firmách, kde působil jako prodejce a manažer pro obchod. V současné době se mimo lektorské činnosti věnuje i poradenství a konzultační činnosti pro rozvoj firem. Pan Zamazal zúročuje při vedení kurzů své bohaté zkušenosti pedagoga a obchodníka, které dovede předat velmi přístupnou a zábavnou formou. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 25 let


Radomil Bábek

Management, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí
- generální ředitel skupiny VZK Group, konzultant

Od počátku devadesátých let pracoval jako lektor a poradce. V letech 1999 – 2002 přednášel management na The Open Univesity – Business School. V roce 1997 založil vzdělávací a poradenskou společnost Everesta (www.everesta.cz ). Tato společnost je dnes jedním z leadrů na trhu vzdělávání dospělých a poradenství v ČR.
Radomil Bábek působí jako kouč a poradce. Je k dispozici především vrcholovým manažerům a majitelům firem, protože jejich problematice dobře rozumí a dokáže jim být oporou (www.radomilbabek.cz ).
Radomil externě přednáší některá manažerská a strategická témata na České zemědělské univerzitě, vystupuje na konferencích a seminářích.
V současnosti řídí Radomil Bábek jako generální ředitel a předseda dozorčí rady podnikatelskou skupinu, která se skládá ze společností Everesta, s.r.o, Eyrie, s.r.o., ECS Eurofinance, s.r.o., Inboox, s.r.o. a Marketeers, s.r.o. Společným jmenovatelem skupiny je poskytování poradenství a služeb v oboru řízení a rozvoje organizací a řízení a rozvoje lidských zdrojů.


Monika Štětinová

Komunikace


Ing. Tomáš Kumstýř

Management, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Jakost
Manažerské a obchodní zkušenosti získal v GE Capital. Od roku 1998 se profesně a lektorsky zabývá metodami řízení kvality ve službách i ve výrobě. Pracoval jako specialista kvality a projektový manažer. Absolvoval kompletní školení Master Black Belt Six Sigma. V České spořitelně pracoval v týmu ombudsmana, současně byl zodpovědný za zavedení měření vnitřní kvality a spolupracoval na řízení trvalého zlepšování. Je členem EMCC CZECH – Evropské rady pro mentoring a koučink. Byl Senior Project Managerem projektů zaměřených na interní koučování v Maďarsku a v Rumunsku. Pomáhá účastníkům nalézat odpovědi na otázky a možnosti dalšího rozvoje. Kurzy vede interaktivně a účastníci si vždy odnášejí plán, jak nově získané informace a dovednosti bezprostředně aplikovat ve své praxi. Obsah a metody kurzu přizpůsobuje podmínkám a potřebám firmy i účastníků. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 20 let


Václav Rak

Obchod - prodej, nákup
Po dokončení odborného vzdělání v roce 2007 jsem nastoupil do německé spediční společnosti M&M Militzer und Münch jako specialista námořní dopravy. Souběžně s prvním zaměstnáním jsem studoval na Institutu Jana Pernera licenční studium ukončené závěrečnou zkouškou a získáním mezinárodního certifikátu FIATA DIPLOMA. Koncem roku 2010 jsem obdržel nabídku práce ve společnosti Deutsche Bahn Schenker, kterou jsem přijal. Jako odborný specialista v oddělení námořní dopravy jsem řešil kompletně jednotlivé obchodní případy. V roce 2013 jsem se stal jedním ze zakladatelů nové společnosti INVIO CZECH zaměřené na řešení speciálních i běžných námořních přeprav. Během své pracovní praxe jsem měl příležitost na několik dní pracovně navštívit přístavy Hamburg (2008) a Rotterdam (2012), kde jsem se seznámil s prací jak disponentů, tak orgánů celní správy a přístavních autorit. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 3 roky


Bc. Vladimír Palička

Budování týmu, Právo
Absolvent práva na Metropolitní univerzitě Praha a TRIVIS – veřejnoprávní akademie. Před zahájením studia absolvoval pětiletou zahraniční stáž v Irské Republice a Velké Británii, např. na Dublin university a International institute of LAW, London. Svou profesní kariéru rozvíjel v oblasti práva a bezpečnosti, stál u zrodu institutu operátorů kamerového systému Městské Policie hl. m. Prahy, je zakládajícím členem jednotky 111. strážního praporu aktivních záloh armády ČR. Dlouhodobě působil v řadách Městské Policie hl. m. Prahy, kde prošel různými pozicemi a svou kariéru v řadách městské policie ukončil jako zástupce ředitele OŘ MP Prahy 6. Aktivně působí v aktivních zálohách armády ČR, kde absolvoval několik specializovaných výcviků, jako např. COMANDOS v roce 2009, pyrotechnický kurz v roce 2010 a kurz střeleckého instruktora. Od roku 2011 působil za aktivní zálohy v poradním sboru ministerstva obrany pro přípravu nového branného zákona. V roce 2012 absolvoval kurz „zkušební komisař autoškoly“, a to ve školicím středisku ministerstva dopravy. Od roku 2011 je zkušebním komisařem pro zkoušení strážných v rámci dílčí kvalifikace s akreditací ministerstva vnitra a od roku 2012 zkušebním komisařem pro zkoušení detektivů koncipientů s akreditací ministerstva vnitra. Hovoří plynule anglicky, rusky a polsky. V oblasti vzdělávání provádí tréninky strážných, detektivů koncipientů, zaměřuje se ale také na specializované školení v oblasti právní i fyzické bezpečnosti. Od roku 2012 školí i únikovou a bezpečnou jízdu. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace v právních vztazích, a to zejména v problematice zásahu do osobních práv a svobod. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 4 roky

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv