• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Lektoři a konzultanti

Díky širokému týmu lektorů jsme schopni pokrýt pestrou paletu témat, zajistit flexibilitu při plánování termínů a pružně reagovat na Vaše potřeby. Klademe vellký důraz na kvalitu práce lektorů.

 

Přidejte se k našemu týmu!

V současné době hledáme lektory a spolupracovníky v těchto oborech:

  • řízení kvality - metody, nástroje, Lean management
  • řízení a plánování výroby
  • finance a účetnictví

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Tomáš Kumstýř
vedoucí lektorského týmu
tomas.kumstyr@everesta.cz

 


Ing. Mgr. Adam Novák

Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace


Mgr. Dana Hrbáčová

Management, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Danuše Čerebová

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Darina Klichová

Finance, účetnictví, ekonomika


Ing. Dušan Jílek

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Jazyky


PaedDr. Eva Fargašová, CSc.

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Iva Sehnalová

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup


Jan Novák

Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Jana Hyklová

Management, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


RNDr. Jaroslav Zeman

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Personalistika, Obchod - prodej, nákup, Jakost


Jiří Bábek

Finance, účetnictví, ekonomika, Marketing, PR a média, Počítačové kurzy


Bc. Jiří Švec

Finance, účetnictví, ekonomika


Ing. Josef Kutáč, Ph.D

Řízení firmy, Finance, účetnictví, ekonomika


Mgr. Ladislav Buček

Management, Budování týmu, Řízení projektů, Řízení firmy, Komunikace


Martin Rosenbaum

Počítačové kurzy


Bc. Michaela Tomancová

Budování týmu, Komunikace


Mgr. Michal Jahn

Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace


Ing. Michal Černý

Management, Budování týmu, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Jakost


Ing. Miloš Lehejček, CSc.

Finance, účetnictví, ekonomika


Pavel Šlechta

Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Mgr. Pavel Svoboda

Právo
V roce 2017 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda. Již během studia absolvoval několik pracovních zkušeností nejen v advokacii ale i u insolvenčních správců. V tomto období si rozšířil právní obzor stážemi u Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu. Po úspěšném absolvování studia pokračoval v profesní dráze advokacie, kde rok působil jako advokátní koncipient se zaměřením na insolvenční a občanské právo. Vzhledem k tomu, že ho vždy bavilo právo a lákala ho lektorská činnost, využil příležitosti a stal se součástí společnosti Everesta, s. r. o., kde může skloubit tyto dvě činnosti jako firemní právník a lektor. Pavel Svoboda vede kurzy zaměřené na právní tématiku ve vybraných právních oblastech. Mezi jeho kurzy naleznete zejména oblast insolvenčního práva (především se zaměřením na postavení věřitele v insolvenčním řízení, samotný průběh insolvenčního řízení v jeho nejrůznějších podobách a obecnou orientaci v právních předpisech a insolvenčním rejstříku), oblast občanského práva (se zaměřením na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, závazkové právo a právo nemovitostí) a oblast pracovního práva (zejména s orientací na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a jeho vybrané otázky). Pavel Svoboda rovněž vede kurzy zaměřené na základní orientaci účastníků napříč českým právním řádem. Při vedení kurzů dává velký prostor účastníkům k vyjádření jejich názorů a potřeb. Kurzy jsou vedeny interaktivním způsobem se snahou přenést na účastníky poznatky využitelné do jejich každodenní praxe.


Mgr. Pavlína Šlajsová

Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup
Obchodní ředitelka a jednatelka společnosti Everesta, s.r.o., lektorka, konzultantka.


Mgr. Petr Bohuslav

Management, Komunikace, Obchod - prodej, nákup, Marketing, PR a média


Ing. Petr Dlouhý

Management, Koučing a vedení lidí, Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Mgr. Petr Zamazal

Management, Budování týmu, Komunikace, Obchod - prodej, nákup


Radomil Bábek

Management, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí


Ing. Tomáš Kumstýř

Management, Řízení projektů, Řízení firmy, Koučing a vedení lidí, Jakost

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv