Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 50 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

  • je nás 5 českých spolumajitelů s 29 léty podnikatelských zkušeností
  • 22 let působí Everesta v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • pracuje pro nás více než 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • dáváme vydělat více než 1200 dodavatelů
  • pracovali jsme už pro více než 800 klientů
  • jen v posledních třech letech jsme řídili projekty za více než 1 miliardu korun
  • působíme v 15 zemích Evropy

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček
jednatel a výkonný ředitel
+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01


Klientský ombudsman

Everesta jako první vzdělávací společnost v České republice založila pozici klientského ombudsmana. Tímto ombudsmanem se stal náš dlouholetý lektor, konzultant a kouč Ing. Tomáš Kumstýř. Ombudsman představuje pro většinu z nás někoho, kdo nezávisle posoudí problém a rovněž navrhne způsob jeho řešení. Stejné možnosti mají od ledna 2014 také všichni klienti společnosti Everesta.

Ing. Tomáš Kumstýř
ombudsman
tel.: +420 734 318 883
email: ombudsman@everesta.cz

 

kumstýř

Ing. Tomáš Kumstýř
Absolvent Vysoké školy zemědělské. Od roku 1998 se profesně a lektorsky zabývá metodami řízení kvality ve službách i ve výrobě. Manažerské a obchodní zkušenosti získal v GE Capital Bank. Pracoval jako specialista kvality a manažer procesu v projektech zaměřených na zlepšování procesů. V České spořitelně byl jedním ze zakládajících členů týmu ombudsmana, byl zodpovědný za zavedení měření vnitřní kvality a spolupracoval na řízení trvalého zlepšování. V Maďarsku a Rumunsku působil jako Senior Project Manager projektů zaměřených na interní koučování. Je členem Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC).

ROZHOVOR S OMBUDSMANEM


Co vedlo Vás osobně k přijetí pozice ombudsmana?
Profesně jsem se vždy zaměřoval na možnosti, jak rozvinout spokojenost klientů a zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Pozice ombudsmana pro mě osobně představuje příležitost, jak se podívat na procesy uvnitř firmy s nadhledem a pomoci klientovi hledat individuální řešení. Rovněž zprostředkovat lektorům, zaměstnancům i vedení firmy klientské hledisko.

Jaká přesně bude náplň Vaší práce?
Pro Everestu byla, je a bude spokojenost klientů na prvním místě. Z toho důvodu chce věnovat zpětné vazbě více prostoru a pečlivě ji vyhodnocovat. Právě negativní zpětná vazba představuje významný zdroj informací, protože umožňuje posunovat vzdělávací procesy dopředu a trvale je zlepšovat. Jako ombudsman budu jednat s klienty, kteří nebyli spokojeni s poskytnout službou nebo těmi, u nichž daná rozvojová aktivita nesplnila jejich očekávání. Po dohodě s vedením firmy navrhnu klientovi individuální řešení.

Máte zkušenosti s podobnou prací?
Měl jsem tu možnost, být členem týmu ombudsmana v České spořitelně. Zde jsem byl zodpovědný za zavedení měření kvality a rovněž jsem se podílel na řízení trvalého zlepšování. Byla to velmi podobná práce a věřím, že využiji řadu zkušeností právě i při práci ombudsmana ve společnosti Everesta.

Můžete popsat, jak bude celý proces probíhat a co přinese klientům?
Klienti se na mě mohou obrátit buď prostřednictvím kontaktu ombudsman@everesta.cz, tel.: 734 318 883, ale rovněž se budu zabývat podněty, které vyplynou z jejich zpětné vazby. V obou případech klienta vždy zkontaktuji telefonicky či emailem, potvrdím přijetí podnětu a budu ho informovat o dalším postupu. Pokud to bude vhodné, sejdu se všemi odpovědnými osobami na obou stranách. Klientům bychom rádi touto cestou umožnili reagovat na kvalitu poskytovaných vzdělávacích služeb, předejít chybám a především zabránit jejich opakování.