Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Poradenské projekty

Pomůžeme vám dosáhnout dlouhodobého zlepšení výkonnosti, zajistíme investiční a dotační poradenství.

Garant:

Iva Sehnalová

 

+420 774 201 399

iva.sehnalova@everesta.cz

 

 

sehnalova
Zpět

 

PRŮZKUMY SPOKOJENOSTI

Tyto naše průzkumy se zpravidla provádějí ve vztahu k zákazníkům. V průzkumech spokojenosti používáme nejrůznějších postupů, prostřednictvím kterých zjišťujeme spokojenost zákazníků se službami nebo s výrobky našeho klienta. Tyto metody se však také využívají při zjišťování spokojenosti zaměstnanců jako součást zpětné vazby. Formy zjišťování spokojenosti mohou být osobní (pohovor), písemné (dotazník), a to jako anonymní, nebo s uvedením jména. Z časového hlediska se tyto průzkumy mohou konat pravidelně nebo namátkově.

Z metod kvantitativních, které k výzkumu spokojenosti zákazníků lze použít, můžete u nás zvolit především „Omnibus", CATI, CAWI, CAPI, PAPI, terénní sběr dat, sběr dat na konkrétním místě, sběr dat v prostorách zákazníka.

A konečně, můžete si vybrat i z metod kvalitativních, mezi nimiž především nabízíme pozorování, individuální pohovory, fokusované skupinové interview („focus groups"). Dále máme pro vás připravený také speciální výběr kvalitativních metod, označovaný jako mystery – metody, tj. tzv. „utajený nákup", „utajený telefonní rozhovor", nebo sledování a vyhodnocování aktuální či dlouhodobé nabídky určitého produktu v prodejní síti. 

 

Zpět