Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 
Zpět

 

FINANČNÍ A DALŠÍ AUDITY, CBA

Auditem rozumíme systematický, nezávislý a dokumentovaný proces potřebný pro získávání důkazů. Probíhá jako úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů nezávislou osobou. Zkratka CBA označuje analýzu nákladů a přínosů (z angl. Cost – Benefit Analysis).

Finančním auditem pro vás zjišťujeme, zda doklady ve vašem účetnictví podávají věrný a nezkreslený obraz o skutečnostech. Jeho výsledkem budou nejen případná upozornění na nedostatky, ale hlavně zvýraznění dobrých stránek všeho účetnictví. Kromě finančního auditu vám nabízíme také možnost například technického auditu, auditu ke kontrole procesů, auditu dopadů na životní prostředí

Audity mohou sloužit k hodnocení nákladů vydaných nejen na jednotlivé úkoly, ale i na projekty, projektové záměry a různá strategická rozhodnutí a stanovení jejich přínosů. Pak tyto metody jsou vhodné i k takovému hodnocení veřejně prospěšných projektů, kdy potřebujeme zohlednit širší společenský prospěch projektu a v takové situaci musíme nefinanční benefity převádět do finančního vyjádření.

Těmito metodami porovnáme benefity, které vyjadřují pozitivní efekty například vašich projektů s náklady nebo újmami, které mohou vyplývat z negativních stránek vašich investicí. Počítáme také s tím, že přínosy nebo náklady nemusí být vyjádřené financemi, ale i kvalitativními ukazateli (sociálními, environmentálními apod.).

 

Zpět