Řídíme procesy a projekty

1-everesta-ridime

Analyzujeme,
vyhodnocujeme a implementujeme změny

2-everesta-analyzujeme

Poskytujeme komplexní služby organizacím 

3-everesta-dodavky

Zabezpečujeme náročné,
netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky 

4-everesta-komplexni-sluzby

Posilujeme výkon,
kvalitu a efektivitu organizací 

5-everesta-refektivita
Jak pracujeme

Jak pracujeme

Jsme generálním dodavatelem řešení. Zabezpečujeme náročné, netradiční a obtížně dostupné služby a dodávky. Pro naše klienty realizujeme projekty různého rozsahu i zaměření, bez regionálního a oborového omezení.

Pro zajištění takto náročných projektů sestavujeme konsorcia ověřených dodavatelů a subdodavatelů, jejichž práci kontrolujeme a hodnotíme. Vybudovali jsme business pool prověřených firem a odborníků.

Přebíráme za klienta práci i odpovědnost za výsledek. Ručíme za kvalitu, jsme držitelem certifikátu ISO 9001, disponujeme pojištěním odpovědnosti za škodu ve výši přes 100 000 000 Kč a klientům je k dispozici ombudsman.

Má-li organizace potřebu a hledá řešení, nemá dodavatele, čas nebo lidi, osloví nás. My provedeme nezbytné analýzy, implementujeme změny a vyhodnotíme jejich dopad. Protože máme dlouholeté zkušenosti, jsme pro dodavatele autoritou, máme silnou vyjednávací pozici a dokážeme pro klienty získat nejlepší podmínky.

Výsledkem naší práce je posílení výkonu, kvality a efektivity organizace.

Napište nám: info@everesta.cz

Za nás mluví čísla

Za nás mluví čísla

 

  • 5 českých spolumajitelů
  • 15 zemí Evropy
  • 22 let v konkurenčním prostředí poradenství a servisu organizacím
  • 29 let podnikatelských zkušeností
  • 600 odborníků, poradců, analytiků a projektových manažerů
  • 800 klientů
  • 1200 dodavatelů
  • 1 miliarda korun jen v posledních třech letech za řízení projektů

 

Napište nám: info@everesta.cz
Ujistěte se

Ujistěte se

Jste majitel či vrcholový manažer a zvažujete velký a zásadní projekt? Chcete na nejvyšší úrovni probrat Váš dotaz či požadavek? Zavolejte mi a ujistěte se, že my jsme ti praví.

 

Mgr. et Mgr. Ladislav Buček

jednatel a výkonný ředitel


+420 777 038 343
ladislav.bucek@everesta.cz

Bucek 01

 

kariéra u everesty
 

Průzkumy a analýzy

Provádíme průzkumy veřejného mínění, evaluace, tržní a ekonomické analýzy a vnitropodnikové průzkumy

Garant:

Karel Ouroda

 

420 605 273 556

karel.ouroda@everesta.cz

ouroda4
Zpět

 

PSYCHODIAGNOSTICKÉ TESTOVÁNÍ

Jinými slovy, psychologická diagnostika, zahrnuje naše postupy, vycházející z psychologie práce, kterými zjišťujeme psychické vlastnosti a schopnosti.

V takovýchto zakázkách pro naše klienty zpravidla zjišťujeme vlastnosti a tendence diagnostikovaných zaměstnanců, a to prostřednictvím metody pozorování, rozhovoru, testu, anamnézy (stručného soupisu relevantních informací o dosavadním životě zkoumané osoby), nebo to může být i zkoumáním výtvarného projevu, písma, deníků, nonverbálních projevů.

Pokud jde o psychologické testy, používáme jednak výkonové, jednak osobnostní. Prostřednictvím výkonových testů zkoumáme určitou schopnost nebo soubor schopností (inteligenci, pozornost, paměť, schopnosti k různým druhům činnosti). Naproti tomu osobnostními testy ověřujeme vlastnosti osobnosti zkoumaného respondenta (sociabilita, sebejistota, agresivita apod.).

 

Zpět