• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Adaptace

Adaptace je schopnost přizpůsobit se.
Termín se primárně používá v biologii, byl převzat i do psychologie a sociologie.
Schopnost adaptace je dána nám všem a umožňuje nám přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí, ale také přežít.

Adaptace z psychologického hlediska
V průběhu života je nutné neustálé přizpůsobování organismu, aby se obnovovala rovnováha.
Lze rozdělit na pasivní a aktivní přizpůsobování se. Aktivní chování, kterým pozměňujeme prostředí a schopnost snášet změny a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám prostředí.  To pak napomáhají udržení stabilního stavu rovnováhy.

Sociální adaptace
Probíhá především na společenské úrovni (v interakci s lidmi).
Jde o vzájemné působení mezi jednotlivcem nebo skupinou, v jehož průběhu dochází k harmonizaci požadavků a očekávání. Rozhodující je přizpůsobení sebehodnocení a touhy skutečným možnostem a realitě.

Adaptace nového zaměstnance představuje proces seznamování pracovníka s firmou, jeho úkoly, stylem práce, celkovými podmínkami, co ve firmě panují.
S tím souvisí adaptace pracovní, kdy jde o přiměřené zvládnutí pracovních úkolů a dosažení výkonového standardu; a adaptace sociální, což je proces přiměřeného zařazení pracovníka do interpersonálních vztahů příslušné skupiny.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv