• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Asertivita

Asertivita je uceleným komunikačním stylem, který učí člověka rozpoznat a bránit se manipulaci v profesním a osobním životě.  Asertivní člověk dokáže prosadit své názory, touhy a rozhodnutí, ale nikdy ne tak, aby ubližovat nebo ponižoval druhé lidi. Během rozhovoru naslouchá, zapojuje svoji empatii, respektuje názory druhých a snaží se nacházet řešení, která by mohla být přijatelná pro všechny. Nedopustí však, aby na něm kdokoli štípal dříví. To se mu daří hlavně díky postupně získávanému sebevědomí a sebedůvěře.

asertivní komunikaci se využívá několik komunikačních nástrojů, prostřednictvím kterých asertivní člověk poskytuje druhým lidem zpětnou vazbu, umí vyjádřit i přijmout kompliment, požádat o laskavost, ale také projevit souhlas s druhou stranou nebo přiznat svoji vlastní chybu.  Naopak v situacích, kdy s ním není férově zacházeno, je asertivní člověk pevný ve svých postojích, za které nese odpovědnost. Otevřeně přijímá a poskytuje kritiku, vyjadřuje asertivně svůj hněv a efektivně řeší konflikty. Asertivní komunikace významně přispívá k větší vyrovnanosti a k životní rovnováze.

Naše kurzy na toto téma: Asertivní jednání

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv