• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Benchmarking

Benchmarking je definován jako neustálý a systematický proces, v němž podniky hodnotí vlastní výkony a porovnávají je s výkony jiných organizací podobné velikosti nebo podobného zaměření. Podniky tak pomocí benchmarkingu mohou porozumět svým silným a slabým stránkám a stanovit cíle a strategie, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Je to metoda zlepšování se učením od druhých. Smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní organizaci. Je to technika trvalého porovnávání a analyzování procesů (služeb) s účelem zjistit nejlepší praxe (praktické postupy), s nimiž se pak organizace poměřuje.

Chápeme-li benchmarking jako srovnávání, je nasnadě, že se může týkat srovnávání strategií, srovnávání výkonů (výkonový benchmarking), srovnávání procesů a postupů, které k dosažení vynikajících výsledků vedou (náročnější, ale účinnější procesní benchmarking).

 

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv