• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Controlling nákupu

Controlling nákupu je důležitý především pro výrobní a obchodní společnosti, kde nákup služeb, materiálu a jeho následné zásoby sehrávají významnou roli. U řízení zásob (nakupovaných, rozpracované výroby, polotovarů nebo hotových produktů) a nákupu je důležité za ně definovat jednoznačnou odpovědnost.

Hlavní náplní controllingu nákupu je:

 • Řízení zásob – analýza ABC (Paretova analýza)
 • Definování zodpovědnosti (za materiál, zboží, polotovary, hotové výrobky)
 • Vyhodnocování odchylek v nákupu dle zodpovědností
 • Volba strategických dodavatelů
 • Hodnocení dodavatelů a jejich bonita
 • Optimalizace stavu zásob, plynulý tok kvalitního materiálu
 • Tlak na vysokou kvalitu a nízké nákupní ceny

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv