• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

CSR - společenská odpovědnost

CSR je zkratka anglického Corporate Social Responsibility. Česky se překládá nejčastěji jako společenská zodpovědnost. Ve velkých firmách má dnes tato agenda často vyčleněna vlastního manažera, který se stará jen o tuto problematiku. Znamená to konání činností prospěšných pro společnost, které by ale ve výsledku měly vést k profitu firmy. Takže například nalezení díry na trhu, která pálí společnost (např. senioři se nemohou nechat operovat na klouby, tak pro ně farmaceutická firma vymyslí a začne prodávat kloubní preparáty, které téměř nahradí operaci = profituje společnost i farmaceutická firma); pojem se často zaměňuje s pojmem který zahrnuje účastnění se dobročinných akcí a nebývá používán v přesném významu, ale pod kolonku CSR jako corporate social responsibility se zkrátka zahrnuje vše, co firma dělá a je to společensky prospěšné (životní prostředí, charita atd.).

Jak jsme společensky odpovědní my.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv