• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Development cetrum

Development centrum (čato najdeme pod zkratkou DC) je diagnostická metoda pro identifikaci aktuální úrovně rozvoje kompetencí zaměstnanců, posouzení potenciálu a identifikaci vzdělávacích potřeb. Development centrum je souborem individuálních a skupinových modelových situací, psychodiagnostických metod, případně dalších diagnostických metod a sociometrie. Účastníci v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy, jsou pozorováni vyškolenými assesory, kteří zaznamenávají chování účastníků. Následuje vyhodnocení podle předem stanovených kritérií.

Poznatky získané metodou Development centrum mohou být využity při přípravě navazujících programů práce s lidskými zdroji ve společnosti, pro vytvoření individuálních měřitelných plánů osobnostního a profesního rozvoje pro každého účastníka či určení manažerského potenciálu. Zároveň už v rámci Development centra jsou jednotlivé kompetence zaměstnanců rozvíjeny.

Výstupem z development centra jsou individuální zprávy pro každého účastníka, které jsou podkladem pro individuální konzultace s účastníky, a souhrnná zpráva pro zadavatele.

Příklady používaných metod:

 • individuální modelové situace – prezentace,
 • případové studie,
 • morální dilemata,
 • hraní rolí;

skupinové modelové situace:

 • kreativní úkoly s následnou prezentací výstupů,
 • simulované týmové porady,
 • logické problémy a komunikační hry,
 • úlohy na stanovování priorit;

psychodiagnostika:

 • projektivní techniky,
 • výkonové testy,
 • osobnostní dotazníky.

Chcete-li se dozvědět více, Development centrem máme bohaté zkušenosti. Více na: testování a psychodiagnostika.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv