• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Emoce

Podstatné slovo emoce vzniklo latinského slova movere, které znamená hýbat se, a z předpony ex, která naznačuje pohyb směrem ven. Z toho bychom mohli vyvodit, že emoce podněcuje k jednání.  Podle Golemana jsou emoce pocity a s nimi spojené myšlenky psychických a fyzických stavů, a také řady pohnutek k určitému jednání. Zjednodušeně tedy můžeme říci, že emoce jsou to, co prožíváme, co cítíme. Emoce vznikají na základě nějaké události. Ta se stává tzv. spouštěčem emoce. Událost, kterou prožijeme, je pomocí zraku převedena přes thalamus do šedé kůry mozkové. Ta vyhodnotí doručené informace a na jejich základě vyšle do amygdaly signál ke spuštění reakce případně doprovázené emočním projevem. V některých případech je však vynechána šedá kůra mozková a podnět putuje rovnou do amygdaly. To sice jedinci umožní rychlejší reakci, která může být doprovázena i emočním projevem, avšak tato reakce nemusí vždy být tak přesná jako ta, která by prošla i přes šedou kůru mozkovou.  Spuštění emoce je rychlé a doba jejího trvání je omezená, navíc emoce mohou přicházet i se projevovat spontánně.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv