• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

EQ

Přestože emoční inteligence je definována několik desetiletí, zatím neexistují testy, které by byly schopny zjistit emoční kvocient tak jako je tomu u inteligenčního kvocientu. Objevují se sice testy emoční inteligence, ty však nedávají jako výsledek číselnou hodnotu. Výstupem takových testů je jen slovní hodnocení ve třech až pěti škálách. Respondent se navíc většinou musí vžít do situací a odhadnout si jak by v nich reagoval. Pro některé jedince je obtížné představit si danou situaci ať už z důvodu nízké míry abstrakce nebo proto, že se v podobné situaci dosud nevyskytli. Výsledek testu tedy může být zavádějící a nedává relevantní výstup.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv