• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Finanční controlling

Finanční controlling je zaměřen zejména na řízení finanční a kapitálové struktury podniku a na řízení jeho peněžních toků. Jeho cílem je zajišťování likvidity (finanční rovnováhy) podniku.

Hlavním nástrojem finančního controllingu je finanční analýza, což je oblast, která představuje významnou součást komplexu finančního řízení podniku, neboť zajišťuje zpětnou vazbu mezi předpokládaným efektem řídících rozhodnutí a skutečností.

Základním metodickým nástrojem finanční analýzy jsou tzv. finanční poměrové ukazatele. První skupinu tvoří ukazatele rentability, do které patří i tzv. ukazatele aktivity. Druhá skupina sdružuje ukazatele zadluženosti. Třetí skupina je složena z ukazatelů platební schopnosti a čtvrtá skupina obsahuje ukazatele vycházející z údajů kapitálového trhu.

Výpočty v rámci finanční analýzy jsou ve většině případu automatickým výstupem účetních informačních systémů, nejedná se o časově náročnou část controllingu.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv