• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Firemní kultura

Vyjadřuje typické chování, uvažování a vystupování těch, kteří jsou členy firmy a kteří mají společné hodnotové představy, normy, vzorce jednání. FK je vyjádřena symboly, nepsanými pravidly, zvyklostmi, rituály, formou komunikace, interakce, principy řízení, rozhodování a řešenímproblémů, atd. Jednoduše řečenoje to soubor vzájemných očekávání, představ, způsobůchování a sdělování, vztahůa spolupráce. Výsledkem je, že všechno ve firmě funguje bez příkazů, protože lidé uvedené principy sdílejí, v jejich duchu aťužuvědoměle, nebo neuvědoměle jednají. FK slouží např. k podpoře sounáležitosti zaměstnance s firmou, k rozvoji interního i externího potenciálu firmy, k tvorbě a pěstování dobrého jména firmy atd. Kromě toho je firemní kultura silnou a jasnou zprávou pro zákazníky, úřady, potencionální zaměstnance, konkurenci apod.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv