• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Heuristika

Slovo původně z řečtiny (heuriskó = nalézt, objevit). Jedná se o nepřesný a naučený způsob myšlení, vytváření úsudku a rozhodnutí. Heuristika nahrazuje algoritmus, který je kognitivně náročnější. Algoritmické myšlení totiž musí zahrnout všechny možnosti, aby s velkou pravděpodobností dosáhlo správného výsledku. Heuristika je pak kognitivní zkratkou, která umožňuje rozhodnout se rychleji a energeticky úsporněji, ale s vyšší pravděpodobností chyby. Jde tedy o kompromis mezi jednoduchostí a možností chyby na jedné straně a složitostí a přesností na straně druhé.

Heuristika je pojem užívaný ve filosofii, právní teorii, informatice a psychologii. Výzkum heuristického myšlení v psychologii započal v 70. letech 20. století a je spojen se jmény psychologů Amose Tverskyho a Daniela Kahnemana, kteří určili základní typy heuristik. Typickým příkladem je heuristika „pokus – omyl“, při které se neobtěžujeme řešit problém pomocí mentálních operací, ale přejdeme rovnou ke zkoušení možností. Je zřejmé, že tato heuristika může vést k zajímavým objevům, ale také může mít tragické následky.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv