• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

IQ testy

IQ testy jsou testy měřící inteligenční kvocient. Autorem prvního inteligenčního testu byl William Stern v roce 1912 na základě testu A. Bineta a T. Simona, který měl na zakázku francouzského ministerstva školství identifikovat speciální vzdělávací potřeby u žáků základních škol. Revizi tohoto testu publikoval v roce 1916 Lewis Terman ze Stanfordské univerzity, čímž vznikl dodnes používaný Stanford-Binetův test, který je v současnosti v 5. revizi. IQ s tímto testem získalo statisticky normální rozložení s průměrem 100 a směrodatnou odchylkou 15.
 
V 50. letech 20. století přišel s novým testem inteligence D. Wechsler. Vytvořil dva oddělené testy – WAIS pro dospělé (v současnosti ve 4. revizi) a WISC pro děti (3. revize). Šlo o první test rozdělený na subtesty měřící verbální porozumění, percepční usuzování, pracovní paměť a rychlost zpracovávání.
 
Pozornost byla věnována i tzv. culture fair IQ testům bez slovních úloh. Typickým zástupcem těchto testů jsou Ravenovy progresivní matice, které fungují na principu prostorového vnímání.
 
V českých podmínkách inteligenci měří buď Mensa ČR, společnost SCIO (jde o součást testu studijních předpokladů) nebo kliničtí a poradenští psychologové.
 
Pro více informací viz. IQ.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv