• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Komunikační mlha

Obsahový (věcný) aspekt komunikace se předává „od hlavy k hlavě“, kdežto vztahový aspekt „od břicha k břichu“. Jestliže se jeden z komunikujících během hovoru přestane cítit dobře (rozzlobený, cítí se napaden,…), jeho vztahová rovina se „zkalí“. Dále se pak zabývá spíše tím, aby se vyrovnal se svými pocity, než aby naslouchal partnerovi. Valí se psychologická mlha. To vede k poruchám v komunikaci. Z biologického hlediska je náš „myslící“ mozek vyřazen stresovými hormony, produkovanými v tzv. „amygdale“. Člověk, kterému se to stane, nemůže v daném okamžiku reagovat věcně, racionálně, rozumně, protože se ocitá v psychologické mlze, která pohlcuje informace. Teprve když se vztahová (neverbální) rovina vyjasní, může zase proudit obsahová informace. V případě obavy, že vaše sdělení nebo otázka může být vaším partnerem hodnocena jako útok, je důležité před tímto sdělením nebo otázkou nejprve vysvětlit, co pro vás tato otázka nebo sdělení znamená, proč je pro vás důležitá a je třeba objasnit své motivy, sdělit, že se nejedná o útok.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv