• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Kontrola (Control)

Kontrola (Control) patří mezi manažerské funkce (funkce managementu). Vnáší nezbytnou zpětnou vazbu do systému řízení a umožňuje korigovat zejména:

 • Plány a strategie (globální i dílčí)
 • Organizační strukturu, architekturu, sociální sítě, procesy apod.
 • Výkonnost a efektivní využití zdrojů (lidských, finančních, materiálních i nemateriálních)
 • Řízení kvality

Kontrola je soustavné sledování a kritické hodnocení chování, různých nastalých jevů, situací a procesů v organizaci nebo jejím okolí. Hlavním účelem je korigování organizace žádoucím směrem. Pomocí kontroly lze také preventivně předcházet negativním jevům a má proto také vztah na řízení rizik.

Kontrola je jedním ze základních úkolů manažerů na všech úrovních. Provádějí kontrolu buď přímo sám nebo nepřímo (delegování kontroly na další pracovníky nebo třetí osoby).

Metody kontroly jsou:

 • Běžná vnitřní kontrola
 • Interní audit
 • Externí audit
 • Dopředná vazba
 • Zpětná vazba

Analytické techniky použitelné v kontrolování jsou:

 • Paretovo pravidlo

Klíčové pojmy v oblasti kontroly jsou:

 • Audit
 • Dohled
 • Due Diligence
 • Manažerské funkce
 • Cíle
 • Metriky
 • Vstupy
 • Výstupy

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv