• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Loajalita

Význam tohoto slova uváděný v encyklopediích souvisí s věrností, ale také s oddaností a určitou dobrovolnou podřízeností. V rámci dalšího pojetí pak zahrnuje i dodržování slibů a dohod, spolehlivost ve vztazích se spolučleny či spolupracovníky. Loajalita zaměstnanců je kritickým prvkem, který ovlivňuje firemní kulturu a vnitřní stabilitu každé společnosti. Z hlediska řízení lidských zdrojů je potřeba si uvědomit, že loajální zaměstnanec je poctivý, snášenlivý v jednání, respektující zájmy druhého, cítí sounáležitost s firmou, managementem a spolupracovníky, nikdy nepoškodí zájmy firmy, jeschopen přinášet oběti a přijme i nepopulární opatření, na druhou stranu však je velice citlivý na jakékoliv bezpráví a neloajalitu ze strany firmy. Na loajalitu zaměstnance má vliv, když má odpovídající a smysluplnou práci, když je podporován svým nadřízeným, když má možnost osobního i profesního rozvoje, když se může sám podílet na rozvoji firmy a když může být na svou firmu hrdý.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv