• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Management

Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace.

Jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou navzájem provázané.

Jde o proces systematický, protože manažer má vnášet do svých aktivit řád a vykonávat své úkoly způsobem, který je uznáván dalšími členy organizace a je v souladu s jejich očekáváním.

Je to proces zaměřený na dosažení cílů, úkoly a  aktivity jsou odvozovány z cílů, stanovených organizacemi.

František Bělohlávek: Management

Management je proces koordinace pracovních aktivit lidí tak, aby byly provedeny účinně efektivně.

S. P. Robbins – M. Coulter: Managemen

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv