• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Manažer

Manažer je člověk zodpovědný za jemu příslušnou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast (například projekt, oblast rizik…).

Úkolem manažera je řídit:

 • plánovat
 • vést
 • organizovat
 • rozhodovat
 • kontrolovat

Manažer naplňuje firemní cíle prostřednictvím jemu svěřených lidí.

Musí proto disponovat odpovídající úrovní potřebných manažerskýchkompetencí (řídících, sociálních, komunikačních) a dovedností.

Podle rozsahu svěřené odpovědnosti a postavení v organizační struktuře ve firmách funguje:

 • vrcholový manažer(TOP management) – s odpovědností na úrovni celé organizace
 • manažer střední linie(střední, middle management) – s rozsahem odpovědnosti na úrovni větších organizačních jednotek (manažer útvaru…) nebo oblasti činností jdoucích napříč organizací (manažer kvality…)
 • manažery první linie– (liniový management) - rozsah zodpovědnosti je na úrovni nejmenších organizačních jednotek nebo svěřené oblasti (produktový manažer…)

Vedle toho můžeme hovořit o dalších typech manažerů (projektový manažer, krizový manažer…)

Každý manažer ve své praxi vystupuje v několika manažerských rolích:

 • interpersonálních (představitel, vedoucí, spojovatel)
 • informačních (pozorovatel, šiřitel, mluvčí)
 • rozhodovacích (podnikatel, řešitel rušivých událostí, distributor zdrojů, vyjednavač) 

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv