• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Mezilidská komunikace

Mezilidská komunikace je proces sociální interakce mezi dvěma nebo více osobami, při kterém probíhá sdělování a výměna informací.

Cílem mezilidské komunikace je vzájemné pochopení a porozumění

Jedná se o proces:

 • permanentní (Nezapomínejme, že komunikujeme neustále!)
 • neopakovatelný (Nikdy nevstoupíme dvakrát do stejné řeky!)
 • nevratný (Co se stalo, nejde odestát!)

proces mezilidské komunikace má dvě složky:

 • verbální
 • neverbální

Vývojově starší, a pro vzájemné porozumění významnější, je neverbální(mimoslovní) komunikace. Tvoří ji:

 • tzv. „řeč těla“
 • práce s hlasem

Mladší složkou je verbální (slovní) komunikace.která může mít podobu:

 • psanou (klasická či elektronická forma)
 • mluvenou (tváří v tvář, nebo telefonická...). 

Mezilidská komunikace probíhá ve dvou rovinách:

 • věcné
 • vztahové

Na výsledném vzájemném porozumění se výrazně významněji podílírovina vztahová.

Základními nástroji mezilidské komunikace jsou:

 • kladení otázek
 • aktivní naslouchání
 • empatie

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv