• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Model excellence EFQM

Model excellence EFQM je dobrovolný nástroj sloužící k hodnocení organizace bez ohledu na velikost, odvětví nebo vyzrálost. EFQM (Evropská nadace pro management kvality) je neziskovou nadací sdružující organizace, usilující o trvale udržitelnou excelenci. Excelentní organizace dosahují a trvale udržují nejvyšší úroveň výkonnosti splňující nebo překračují očekávání všech svých zainteresovaných stran. Hodnocení je založeno na sebehodnocení a bechmarkingu v devíti kriteriích. Pět z nich jsou „Předpoklady“: Vedení, Pracovníci, Strategie, Partnerství a zdroje, Procesy, produkty a služby. Čtyři kriteria jsou „Výsledky“: Pracovníci-výsledky, Zákaznící-výsledky, Společnost-výsledky, Klíčové výsledky. Každé kriterium má definici a je podpořeno řadou subkriterií.  Hodnocení provádějí externí certifikovaní hodnotitelé na základě porovnání skutečného výkonu organizace s ideálním podnikem, definovaným na základě analýz nejlepších zkušeností a dlouhodobých výzkumů. Jednou ročně Rada kvality ČR vyhlašuje v rámci Národní ceny kvality ČR nejúspěšnější podniky.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv