• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Multitasking

Jedná se o anglický pojem (multi = mnoho; task = úloha, úkol) z informatiky. Označuje schopnost rychle střídat úlohy operačního systému tak, aby se uživateli zdálo, že běží současně. V humanitních vědách pak označuje schopnost některých lidí dělat více najednou (například telefonovat a řídit automobil).
 
Z hlediska psychologie a neurověd je multitasking brán spíše za mýtus. Větší množství současně vykonávaných aktivit snižuje efektivitu činností a vede k větší pravděpodobnosti chyby. Multitasking naopak zvyšuje míru stresu a úzkosti. Skutečně efektivní multitaskeři jsou v populaci zastoupeni jen asi ve 2.5% a jsou nazýváni supertaskery.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv