• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Nákladový controlling

Základním úkolem nákladového controllingu je vytvořit systém plánování nákladů a vnitropodnikových výnosů se záměrem splnění definovaných cílů v budoucnosti. Tento systém musí umožňovat vyhodnotit dosaženou skutečnost s plánem v přehledné formě pomocí odchylek a nabízet tak řešení vedoucí k eliminaci těchto odchylek. Plán nákladů je východiskem i pro sestavení plánu Cash-Flow, který má včas předpovídat přechodný přebytek nebo nedostatek volných finančních prostředků.

Systém nákladového controllingu musí být schopen ve vazbě na odchylky skutečnosti od plánu nejen včas na tyto odchylky upozornit, musí je i přehledně a srozumitelně prezentovat a na základě nich pak musí příslušní manažeři zahájit činnosti vedoucí k eliminaci důsledků těchto odchylek.

Hlavní náplní nákladového controllingu je:

  • Sestavování rozpočtu nákladů a výnosů a jeho vyhodnocování pomocí odchylek.
  • Výpočet plánových, výsledných a cenových kalkulací.
  • Reporting

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv