• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Neurovědy

Neurovědní disciplíny jsou dnes transoborovým studiem zahrnujícím přírodní vědy (chemii, fyziku, biologii, medicínu a informatiku) a humanitní obory (filosofii, sociologii a psychologii). Všechny tyto disciplíny hledají odpovědi na otázky týkající se našeho mozku, původu vědomí a mysli.
 
Neurovědci se snaží zmapovat různé struktury našeho mozku, zkoumají nervová spojení a neuronové sítě zodpovědné za určité funkce. Klasickou doménou neurověd je výzkum neuronových sítí u nižších živočichů, vytváření hypotéz o fungování různých neuronálních systémů, snaha o simulaci základních funkcí a léčbu různých duševních chorob. Mezi hlavní výzkumné prostředky patří pitvy, fMRI (funkční magnetická rezonance), PET scan (pozitronová emisní tomografie), CT (počítačová tomografie) či EEG.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv