• česky
 • english
 • deutch
 • rusky
 • slovensky

Organizování

Organizování je manažerská funkce  zahrnující stanovení úkolů a nejvhodnějšího postupu a podmínek k jejich dosažení, vytváření organizačních struktur a vhodných organizačních jednotek, rozhodnutí o personálním zabezpečení, vzájemné vztahy lidí a prostředků, delegování pravomocí, nastavení rozsahu řízení a zajištění příslušnýchinformačních toků.

Základními prvky procesu organizování jsou:

 • specializace
 • koordinace
 • vytváření útvarů, rozpětí řízení
 • dělba kompetencí

Organizování zahrnuje:

 • identifikaci a klasifikaci požadovaných činností (v souladu s plánem)
 • seskupování činností (vytváření pracovních skupin)
 • určení manažera s odpovídajícími manažerskými kompetencemi
 • zabezpečení horizontální a vertikální koordinace (v rámci organizační struktury společnosti)

Úkolem manažerů zabývajících se organizováním je prostřednictvím řady rozhodnutí o pracovních úkolech, pravomocích, odpovědnostech vytvořit co nejvhodnější organizační strukturu.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv