• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Perfekcionismus

Perfekcionismus je osobnostní rys, který charakterizuje snahu jedince o co nejlepší výsledek. Je doprovázen vysokými očekáváními na vlastní výkon i výkon ostatních. Vede k přílišné sebekritice a kritice kolegů či partnerů a neustálé úzkosti z hodnocení vlastní práce ostatními.

Adaptivní forma perfekcionismu omezuje člověka jen minimálně a vede k obecně dobrým výsledkům a vysoké motivaci. Tato forma perfekcionismu bývá považována za pozitivní osobnostní charakteristiku. Ve svých těžších formách již ale zpomaluje výkon jedince a způsobuje mu úzkost. V extrémní podobě způsobuje paralyzující úzkost, protože se jedinec snaží dosáhnout nedosažitelného ideálu.

Přílišný perfecionismus je považován za neurotickou poruchu, neboť zatěžuje svými projevy jak postiženého, tak i jeho okolí. Obecně snižuje pracovní výkon i kvalitu odvedné práce a způsobuje u postižených jedinců dlouhodobu depresi plynoucí ze silného stresu, který prožívají.

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv