• česky
  • english
  • deutch
  • rusky
  • slovensky

Personální strategie

Personální strategie umožňuje plánovat a řídit veškerou práci s lidskými zdroji, s ohledem na celkovou strategii firmy.

Personální strategie definuje potřebu pracovníků při současném definování krytí této potřeby a dále zahrnuje i problematiku využívání pracovních sil a hospodaření s nimi.

Personální strategie stanovuje, co a jakým způsobem je třeba změnit v oblastech personálního řízení, aby firma co nejlépe dosahovala stanovených cílů.

Součástí personální strategie je také akční plán, který popisuje, jak cílů dosáhnout.

Do personální strategie patří veškeré procesy, programy a opatření týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace pracovníků, jejich dalšího vzdělávání a rozvoje, odměňování či kariérního růstu.

Vedle toho musí podniková personální strategie obsahovat i představy o cestách a metodách, jak dosáhnout cílů.

Důležité je nejen personální strategii definovat.  Měla by mít písemnou podobu, seznámit s ní zaměstnance tak, aby věděli odpovědi na otázky: „Proč?, Kdo?, Co?, Jak?, S kým? Kdy?  a Kde?

kalendář akcí
Zanechte nám zprávu
Počítadlo návštěv